Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

NAWA sfinansuje pierwsze projekty w Uniwersytecie Jagiellońskim

NAWA sfinansuje pierwsze projekty w Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (DOSZ) i Dział Współpracy Międzynarodowej UJ (DWM) zostały beneficjentami konkursów "Nowoczesna Promocja Zagraniczna" i "Prom" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zwycięskie projekty dotyczą zachęcenia studentów z zagranicy do podjęcia studiów na najstarszej polskiej uczelni oraz doskonalenia kompetencji doktorantów i kadry akademickiej.


Misją działającej od jesieni 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Głównym celem programu "Nowoczesna Promocja Zagraniczna" jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo-dydaktycznych. Projekt zgłoszony przez DOSZ zakłada zrealizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej skierowanej do uczniów i studentów krajów sąsiedzkich (Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Białoruś) zachęcającej do podjęcia studiów na UJ. Przewidziano w nim m.in. opracowanie i realizację warsztatów, dedykowanej strony internetowej, filmu promującego oraz zaprojektowanie wybranych obiektów UJ w rzeczywistości wirtualnej.

"Prom" ma za zadanie doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Program mobilnościowy DWM będzie polegać na krótkich formach kształcenia. Jego uczestnicy wezmą udział w szkołach letnich, konferencjach, indywidualnych spotkaniach i konsultacjach z naukowcami zajmującymi się podobną tematyką badawczą. Zadania projektu służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych, językowych, międzykulturowych oraz rozwojowi naukowemu uczestników.

Recommended
Nowatorska operacja w SU. Młody muzyk znów będzie grać
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki
Nowe Technologie dla Dziewczyn. Stypendium dla studentki UJ
Student Wydziału Lekarskiego UJ CM na liście najzdolniejszych młodych Polaków

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj