Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Prof. Marcin Barczyński w gronie laureatów konkursu Złoty Skalpel

Prof. Marcin Barczyński w gronie laureatów konkursu Złoty Skalpel

Ogólnopolski projekt "Neuromonitoring nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy" kierowany przez prof. Marcina Barczyńskiego - związanego z Kliniką Chirurgii Endokrynologicznej UJ CM i III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie i prezesa Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej - znalazł się w gronie laureatów konkursu Złoty Skalpel 2018.


Konkurs Złoty Skalpel od 2008 roku organizuje redakcja "Pulsu Medycyny". Plebiscyt ma na celu promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce podnoszących jakość opieki medycznej. Zgłoszenia oceniało 12-osobowe jury, złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, które oceniając nadesłane na konkurs projekty, bierze pod uwagę 4 kryteria: wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta, możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego, szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania oraz aspekty ekonomiczne. Partnerem konkursu jest Polpharma SA.

Projekt "Neuromonitoring nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy" realizowany jest od 2010 roku przez Polską Grupę Badawczą ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, która została powołana w celu walidacji metody śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych w chirurgii tarczycy i upowszechniania tej nowej techniki w naszym kraju. W Polsce corocznie wykonuje się około 30 ty. operacji tarczycy, w tym blisko 4 tys. z powodu raka tarczycy.

W ramach projektu odbyło się w Krakowie kilka konferencji naukowych promujących bezpieczne metody operowania tarczycy, w tym Pierwszy Światowy Kongres Neuromonitoringu w Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc w 2015 r. zorganizowany przez zespół Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej UJ CM, III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM we współpracy z Międzynarodową Grupą Badawczą ds. Neuromonitoringu w Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc. Jednocześnie na bazie III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM we współpracy z Odziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej z Onkologią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zorganizowano łącznie 35 2-dniowych kursów szkoleniowych w zakresie neuromonitoringu dla lekarzy chirurgów i otolaryngologów z kraju i zagranicy. Prowadzono także ogólnopolską kampanię edukacyjną dla pacjentów „Tarczyca - otocz ją opieką”, która wpłynęła na zwiększenie świadomość pacjentów co do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia operacyjnego różnych schorzeń tarczycy.

W efekcie realizacji projektu, w okresie od 2010 do 2018 roku, wzrosła w Polsce liczba operacji tarczycy wykonywanych ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem nerwów krtaniowych z około 1 proc. do ponad 20 proc., co w istotny sposób wpłynęło na poprawę jakości świadczeń medycznych i życia pacjentów operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy, w tym raka tarczycy. Aktywność polskich naukowców została zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej - członkowie polskiej grupy zostali zaproszeni w roli ekspertów do opracowania standardów i rekomendacji zastosowania tej techniki w chirurgii tarczycy. Zostały one potem opublikowane w prestiżowych periodykach medycznych i obecnie są akceptowane na całym świecie.

Więcej o laureatach tegorocznej edycji plebiscytu Złoty Skalpel na stronie pulsmedycyny.pl.

Recommended
Paweł Jedynak na podium konkursu popularyzatorskiego FameLab
Naukowiec z UJ CM z tytułem Lidera Nauk Farmaceutycznych
79 grantów we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki
Uczeni z UJ laureatami największego programu grantowego w Polsce

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj