Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

WSMiP UJ z dofinansowaniem na stworzenie anglojęzycznego programu studiów

WSMiP UJ z dofinansowaniem na stworzenie anglojęzycznego programu studiów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w programie KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia. Na liście podmiotów, które otrzymały środki finansowe znalazł się Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Program KATAMARAN wspiera polskie uczelnie w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu. W ramach projektu jednostki mogły pozyskać finansowanie na współpracę międzynarodową z partnerem, której efektem będzie zwiększenie liczby programów wspólnych studiów II stopnia, zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej oraz doskonalenie jakości kształcenia poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otrzymał dofinansowanie w wysokości 624 tys. zł na realizację projektu "International Relations and Public Diplomacy". Projekt odpowiada na wyzwania w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce i Europie oraz potrzeby rynku pracy związane ze zmianami zachodzącymi w środowisku międzynarodowym i dyplomacji. Bedzie realizowany od października br. do końca marca 2021 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie międzynarodowego, trwającego 4 semestry (dwa prowadzone będą w Krakowie, dwa w Sienie), wspólnego anglojęzycznego programu studiów International Relations and Public Diplomacy, w tym opracowanie programu studiów i materiałów dydaktycznych we współpracy z Uniwersytetem w Sienie (posiadającym uzupełniające w stosunku do UJ kompetencje w kształceniu w zakresie dyplomacji publicznej i kulturowej).

Grupą docelową będą absolwentki i absolwenci studiów pierwszego stopnia z Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich (co umożliwi naturalną współpracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym), zainteresowani pogłębianiem wiedzy w unikalnym w skali kraju, a także UE programie łączącym kompetencje związane z problematyką międzynarodową oraz dyplomacją publiczną.

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne, w ramach których partnerzy poznają swoje sposoby prowadzenia programów studiów, konferencje programowe, przygotowanie wspólnych materiałów dydaktycznych dla studentów (w tym zakup podręczników) oraz promocję programu.

Rezultatem projektu będzie przygotowanie wspólnego programu studiów International Relations and Public Diplomacy we współpracy z Uniwersytetem w Sienie. Korzyścią będzie stworzenie projektu w oparciu o synergiczny model współpracy i dotychczasowe doświadczenia obu uczelni (w UJ szczególnie w zakresie studiów International Security and Development, w Uniwersytecie w Sienie w oparciu o program Public and Cultural Diplomacy).

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recommended
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku
Badaczka z UJ CM laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Ponad 79 mln zł na badania podstawowe w konkursach NCN
Dr Agata Dziuban laureatką konkursu sieci NORFACE

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj