Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

UJ z finansowaniem w ramach programu Inkubator Innowacyjności

UJ z finansowaniem w ramach programu Inkubator Innowacyjności

Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i InnoCel Spółki Celowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Pieniądze pochodzą z właśnie rozstrzygniętego programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W tegorocznej edycji programu wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się przekazać dofinansowanie 32 wnioskodawcom. W pierwszej kolejności umowy o dofinansowanie określające warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonanych zadań objętych złożonym wnioskiem zostaną zawarte z 24 podmiotami najwyżej ocenionymi według kolejności wskazanej na liście rankingowej. Pozostałych 8 wnioskodawców zostało umieszczonych na liście rezerwowej do czasu zwiększenia alokacji przewidzianej na ww. program.

Jeden z trzech najlepiej ocenionych wniosków należy do konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i InnoCel Spółki Celowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o. Projekt, którego kierownikiem jest dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU dr inż. Gabriella Konopka-Cupiał, ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Jego realizacja powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Wysokość finansowania wynosi niemal 1,5 mln zł.

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 jest finansowany ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Recommended
Zawodniczki AZS UJ Kraków mistrzyniami Polski w futsalu
Prof. Anetta Undas ponownie w Radzie Narodowego Centrum Nauki
Specjaliści opracowali kompendium wiedzy na temat COVID-19
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj