Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podały zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Nauka odbywać się będzie w 3 trybach. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustalili dziekani wydziałów, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.


Jak wynika z zarządzenia rektora UJ prof. Jacka Popiela, kształcenie na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich będzie prowadzone, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech form:

  • kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego - studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr i co najmniej 25 proc. godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie,
  • kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego - organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr,
  • kształcenia zdalnego.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, będą podejmowały decyzje, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ, o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

Plan organizacji zajęć dla poszczególnych kierunków wraz z podziałem na poszczególne lata studiów znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recommended
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
List rektora do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
UJ i większość uczelni zrzeszonych w KRSWK przechodzą na zdalny tryb nauczania w okresie świątecznym
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce okiem naukowców z UJ
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce okiem naukowców z UJ