Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich

Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) rozstrzygnęło kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród zakwalifikowanych do finansowania wniosków znalazł się projekt złożony przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakłada on tłumaczenie na język angielski i przygotowanie do druku książki o sygnetach drukarskich w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku.

Moduł Uniwersalia 2.1, w ramach którego rozpisano rozstrzygnięty właśnie konkurs, ma pozwolić na włączenie do obiegu międzynarodowego najważniejszych osiągnięć polskich nauk humanistycznych. Teksty będą przełożone na języki kongresowe, przy czym priorytetem przy ocenie wniosków był język angielski. Jak poinformowało w komunikacie MNiSW, w konkursie złożono 35 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki szef resortu nauki zakwalifikował do finansowania 12 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Prawie 100 tys. zł na realizację projektu Tłumaczenie na język angielski i przygotowanie do wydania po angielsku tekstu książki "Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe" przyznano Wydziałowi Polonistyki UJ. Wniosek złożyła dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba z Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych i jednocześnie autorka monografii. Dzięki uzyskanemu finansowaniu na międzynarodowym rynku księgarskim pojawi się pozycja przybliżająca jedną z najbardziej charakterystycznych cech dawnej książki drukowanej: sygnet drukarski, który można nazwać dawnym logo wydawcy czy wydawnictwa.

Przekład Sygnetów drukarskich w Rzeczypospolitej ukaże się nakładem założonego w 1689 roku Wydawnictwa Brill Publishers w serii The Library of the Written Word - najbardziej dziś rozpoznawalnym cyklu gromadzącym prace historyków książki z całego świata. Skupiając się na dawnych drukach i powielanych w nich sygnetach, rozprawa udokumentuje uczestniczenie terenów dawnej Rzeczypospolitej w procesach kulturowych, społecznych i wyznaniowych kształtujących nowożytną Europę. Pokaże także znaczący i urozmaicony dorobek rodzimych drukarzy, który niemal nieznany jest w świecie.

Monografia dr hab. Justyny Kiliańczyk-Zięby stara się odpowiedzieć na pytania, co twórcy i właściciele sygnetów chcieli z ich pomocą przekazać oraz jak rozumieć je mogli czytelnicy. Dzięki takiemu ujęciu rodzime sygnety drukarskie okazują się frapującym materiałem do badań nad mentalnością i formacją intelektualną ludzi renesansu. Mówią o umysłowości dawnych drukarzy i pracujących z nimi autorów czy mecenasów oraz czytelników, do rąk których trafiały książki znaczone sygnetami. Rozprawa stanowi także panoramę kultury książki w dawnej Rzeczypospolitej. Przyglądając się niewielkim, lecz powielanym w tysiącach odbitek kompozycjom słowno-obrazowym, praca analizuje sposoby, w jakie niektóre tematy i motywy żyły w całej Europie, w tym także na terytorium Rzeczypospolitej, ukazuje rodzimych drukarzy jako ludzi współtworzących i upowszechniających ówczesne prądy umysłowe czy estetyczne przemiany.

Recommended
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Lek. Agata Kłosowicz zrealizuje projekt w Harvard Medical School
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla
dr. Przemysława Grudnika
Małe granty NCN dla kilkunastu młodych naukowców z UJ

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj