Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 48 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest czworo naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ to:

  • Mirosław Bik-Multanowski - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Hubert Huras - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Marcin Kamiński - profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne,
  • Joanna Zach - profesor nauk humanistycznych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Recommended
Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską
Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską
Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj