Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych ma nową radę

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych ma nową radę

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel powołał radę naukową konsorcjum Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych (MCBW). W 7-osobowym zespole zasiądą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ASP) oraz belgijskich i brytyjskich uczelni. Kadencja rady trwa 4 lata.

 

MCBW powołane zostało do istnienia jako konsorcjum naukowe na podstawie umowy zawartej 9 maja 2017 roku przez rektorów UJ i ASP. Celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań nad sztuką witrażową, promowanie prac naukowo-badawczych w tym zakresie, prowadzenie działalności eksperckiej, oświatowej i edukacyjnej dotyczącej witraży, w tym gromadzenie zasobów elektronicznych i innych źródeł. Działania Centrum prowadzone są w oparciu o standardy i wytyczne opracowane przez Corpus Vitrearum International.

Główne działania MCBW są realizowane w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych, publikacje związane z tematyką witrażową, prowadzenie baz danych dotyczących witraży, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących problematyki konserwatorskiej witraży oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw związanych ze sztuką witrażową.

24 listopada br. rektor UJ prof. Jacek Popiel powołał radę naukową MCBW na kadencję 2020-2024. Członkami opiniodawczo-doradczego organu zostali: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP - dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, prof. Stanisław Sroka - dziekan Wydziału Historycznego UJ, prof. Grażyna Korpal - Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ - dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dr hab. Marek Walczak - dyrektor Instytutu Historii UJ, Sarah Brown - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu w Yorku oraz prof. Joost Caen - Instytut Dziedzictwa Uniwersytetu w Antwerpii.

Centrum ma swoją siedzibę w Instytucie Historii UJ. Część konserwatorska jest afiliowana przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Kierownikiem jednostki jest prof. Wojciech Bałus z Wydziału Historycznego UJ.

Recommended
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj