Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Trwa instalacja kriomikroskopu elektronowego w NCPS Solaris

Trwa instalacja kriomikroskopu elektronowego w NCPS Solaris

Trwa instalacja drugiego kriomikrioskopu elektronowego, który przeznaczony będzie do badań przemysłowych. W październiku br. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS podpisało umowę na jego dostawę z firmą Labsoft, wykonawcą urządzenia. Na zakup mikroskopu przeznaczono dofinansowanie unijne w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Mikroskop GLACIOS będzie częścią Narodowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej, która powstaje pod dachem SOLARIS, a którego sercem jest już kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i. Drugi mikroskop będzie uzupełniał ofertę SOLARIS, która w tym przypadku będzie skierowana do firm zainteresowanych wykorzystaniem techniki kriomikroskopii elektronowej w swoich badaniach.

Technika Cryo-EM staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej, a wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, mechanizmy działania wirusów, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki.

Po zakończeniu prac instalacyjnych odbędą się testy SAT (Site Acceptance Test), które obejmują testy optyczne, aby wykazać osiągnięcie wymaganej rozdzielczości (bez próbki) i ogólnej jakości danych (z próbką).

Dofinansowanie jest realizowane w ramach projektu POIR, działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Rolę instytucji wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Recommended
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj