Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Kampus UJ CM – wkrótce ruszy pierwszy etap rozbudowy

Kampus UJ CM – wkrótce ruszy pierwszy etap rozbudowy

Laboratoria i moduły badawcze, zwierzętarnia, laboratorium obrazowania, pomieszczenia techniczne oraz magazyny – 16 września władze UJ CM podpisały umowę ze spółką Warbud na realizację pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy Kampusu UJ CM w Krakowie Prokocimiu. Budynek laboratoryjny "A" ma powstać w ciągu niespełna trzech lat. Wartość inwestycji to blisko 122 mln złotych.

 

Projekt budowy nowego Kampusu Medycznego jest konsekwencją długofalowej strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego mającej na celu maksymalne zespolenie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, integrację kształcenia różnych profesji medycznych oraz wprowadzenie do procesu kształcenia studentów i absolwentów kierunków medycznych najnowszych osiągnięć i trendów naukowych.

- Nowoczesny kampus pozwoli w pełni wykorzystać potencjał naukowo-badawczy wszystkich trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, a także umożliwi realizację badań medycznych w różnych obszarach – od badań podstawowych przez optymalizację leczenia do rozwiązywania problemów z zakresu zdrowia publicznego – mówi prof. Tomasz Grodzicki. – To szansa na jeszcze lepsze kształcenie nowoczesnych kadr medycznych z wykorzystaniem efektu synergii działania wydziałów w jednej lokalizacji ze szpitalami uniwersyteckimi.

Zgodnie z zapisami umowy, w ramach 1. etapu realizacji projektu spółka Warbud zaprojektuje i wybuduje budynek laboratoryjny „A”, a także zaprojektuje budynek dydaktyczno-administracyjny „B” wraz z łącznikiem obiektów „A” i „B” oraz uzyska pozwolenie na budowę.

W ośmiokondygnacyjnym budynku „A” – na ponad 11 tys. metrów kwadratowych – w części podziemnej ulokowana zostanie zwierzętarnia (część hodowlana i eksperymentalna), laboratorium obrazowania oraz pomieszczenia techniczne i magazyny. Na kondygnacjach 0-5 znajdą się laboratoria oraz moduły badawcze poszczególnych zespołów.

Projektu rozbudowy i modernizacji Kampusu UJ CM przewiduje również powstanie budynku dydaktyczno-administracyjnego „B” o łącznej powierzchni ponad  22 tys. metrów kwadratowych (6 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne) oraz  biegnącego ponad ulicą Medyczną łącznika „A-B” (powierzchnia całkowita: 1 528 m², 4 kondygnacje nadziemne), w którym znajdą się sale dydaktyczne. Budynek „B” podzielony będzie na dwie części – dydaktyczną i administracyjną – zespolone wspólnym atrium.

Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 271 mln złotych.

Umowę ze strony UJ CM dokument podpisali: prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. CM i Dorota Kłyś, zastępca kwestora UJ ds. CM, a ze strony Warbudu: Jerzy Werle, prezes Zarządu, dyrektor generalny i Grzegorz Chudzik, członek Zarządu, dyrektor Dyrekcji Budownictwa Specjalistycznego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele głównego wykonawcy: Grzegorz Koprowski, dyrektor Regionu Południe i Damian Kamiński, zastępca dyrektora Regionu Południe oraz UJ CM: Joanna Nikodemowicz, zastępca kanclerza UJ ds. CM, Agnieszka Pszon, radca prawny, Małgorzata Jasek (Dział Zamówień Publicznych) i członkowie Komisji ds. budowy Kampusu: prof. Rafał Olszanecki, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne, prof. Piotr Pierzchalski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Marta Walczak, kierownik Działu Inwestycji Remontów i Eksploatacji i Ewa Klepacz-Zielińska (Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji).

Recommended
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Prof. <span lang="tr">Fulya Atacan</span> - kolejna stypendystka sieci SAR gości w Krakowie
Prof. Fulya Atacan - kolejna stypendystka sieci SAR gości w Krakowie
Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa
Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj