Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Pierwsza doktorantka przeprowadzi na UJ badania w ramach programu Una-Her-Doc

Pierwsza doktorantka przeprowadzi na UJ badania w ramach programu Una-Her-Doc

W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ zakończona została pierwsza rekrutacja do międzynarodowego programu doktorskiego w ramach UNA Europa: Una-Her-Doc. Spośród 18 kandydatów uznanie komisji zdobył projekt Grace Simpson pt. "Longing for the Right to Strike: Intangible Working Class Heritage in State Socialist Poland and Francoist Spain".

 

Celem tego projektu jest porównanie niematerialnego dziedzictwa klasy robotniczej w PRL (1947-1989) i frankistowskiej Hiszpanii (1939-1975) w kontekście presji wywieranej na nie przez ideologicznie odmienne reżimy oraz roli, jaką odgrywało i odrywa ono w walce o godność, solidarność i uznanie.

Grace Simpson jest historyczką, specjalizującą się w badaniach nad klasą robotniczą ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy środkowo-wschodniej. Grace studiowała historię na University College London (BA, 2015-2018) i zrealizowała program "MA in Economy, State and Society" (2019-2021), który jest współprowadzony przez UCL (School of Slavic and East European Studies) i Uniwersytet Jagielloński (Instytut Studiów Europejskich).

Una-Her-Doc to pierwszy w Polsce i Europie konsorcyjny program doktorski w zakresie studiów nad dziedzictwem, który jest wspólną propozycją wszystkich uniwersytetów współtworzących Una Europa: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Włochy), Freie Universität Berlin (Niemcy), Helsingin Yliopisto (Finlandia), KU Leuven (Belgia), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francja), University of Edinburgh (Wielka Brytania) i Uniwersytet Jagielloński.

Program Una-Her-Doc trwa 6 semestów, ma charakter interdysycplinarny i międzydziedzinowy. Na UJ jest prowadzony wspólnie przez Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych i Szkołę Doktorską Nauk Społecznych oraz uzyskał wsparcie finansowe i merytoryczne z POB "Heritage" (Inicjatywa Doskonałości UJ). Stanowi propozycję dla tych doktorantów i doktorantek, którzy chcą realizować innowacyjne badania nad dziedzictwem zarówno w krakowskiej uczelni, jak i w drugim partnerskim uniwersytecie Una Europa (obowiązkowy pobyt trwa 12 miesięcy). Dla każdego/każdej z nich zostanie podpisana odrębna umowa dwustronna łącząca UJ i wybraną jednostkę zagraniczną.

Recommended
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Prof. <span lang="tr">Fulya Atacan</span> - kolejna stypendystka sieci SAR gości w Krakowie
Prof. Fulya Atacan - kolejna stypendystka sieci SAR gości w Krakowie
Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa
Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj