Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Kolejne granty ERC będą realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Kolejne granty ERC będą realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim

Badacze z Wydziału Chemii UJ oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zostali laureatami prestiżowego Starting Grant - Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) i znaleźli się w gronie 397 nagrodzonych naukowców. Listę tegorocznych zwycięzców przedstawiono w poniedziałek w samo południe.

 

Granty ERC stwarzają naukowcom warunki do realizacji twórczych i nowatorskich projektów naukowych. ERC stosuje strategię bottom-up - nie definiuje tematyki badań. Naukowcy mogą więc składać wnioski ze wszystkich dziedzin wiedzy. Badacze mają również swobodę tworzenia zespołu naukowego oraz wyboru instytucji, w której projekt będzie realizowany. Lider projektu ma zagwarantowaną niezależność naukową. To on decyduje o sprawach merytorycznych i finansowych związanych z projektem.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje środki na 3 główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grant przeznaczone są dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1,5 mln euro.

Na opublikowanej dziś liście zdobywców tegorocznych Starting Grant znalazło się 397 naukowców z 22 europejskich krajów, którym przyznano na badania łącznie 619 milionów euro. O granty ubiegało się ponad 4 tys. przedstawicieli nauki, a współczynnik sukcesu wyniósł 9,8 proc. Najwięcej z nich zdobyli badacze z Niemiec (72), Francji (53), Wielkiej Brytanii (46) i Holandii (44). Osiem grantów będzie realizowanych w 5 jednostkach naukowych w Polsce: w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytucie Slawistyki PAN oraz Fundacji Adeptów i Miłośników Ekonomii.

- Nowy rok otwieramy doskonałą wiadomością, która nadeszła z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, o przyznaniu dwóm młodym badaczom z Uniwersytetu Jagiellońskiego projektów w ramach programu ERC Starting Grant. Odniesiony sukces cieszy z kilku powodów. To kolejne granty w obszarze nauk przyrodniczych, które trafiają do naszej uczelni. Dodatkowo rozszerzona została paleta dyscyplin wspartych środkami ERC o nauki chemiczne. Co jednak najważniejsze, obydwie aplikacje wypłynęły z grup zakorzenionych w przestrzeni badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, których poszukiwania koncentrują się na komórkach macierzystych z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz magnetyzmie molekularnym z Wydziału Chemii. Stanowi to potwierdzenie, że nasi badacze w wielu obszarach osiągnęli poziom doskonałości naukowej. Uniwersytet zapewnia wsparcie dla starających się o ambitne projekty międzynarodowe i nadal rozwijać będzie tę ofertę. Liczę, że przyniesie to kolejne, wymierne efekty i jeszcze w tym roku będziemy gratulować kolejnym laureatom prestiżowych grantów z UJ - mówi prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych.

Jeden z nich zdobył dr hab. Szymon Chorąży z Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ. Celem projektu LUMIFIELD jest wytyczenie ścieżek syntetycznych w kierunku nowej generacji funkcjonalnych materiałów molekularnych, których właściwości optyczne, w tym fotoluminescencja oraz kołowo spolaryzowana luminescencja, będą przełączane za pomocą szeregu bodźców fizycznych. Materiały takie będą mogły być wykorzystane jako zaawansowane pamięci optyczne o imponującej gęstości zapisu informacji.

- Celem mojego projektu jest przekroczenie obecnych limitów istniejących dla wielofunkcyjnych materiałów opartych na jednorodnych fazach stałych, w tym ograniczonej ilości efektów fizycznych, które można wbudować w jednolite ciało stałe oraz limitowanej liczby zjawisk wynikających ze sprzężenia wprowadzanych właściwości fizycznych, reprezentowanych przez różnorodność bodźców zewnętrznych sterujących stanem fizycznym danego materiału. LUMIFIELD ma też na celu sformułowanie generalnych zasad efektywnego sterowania efektami luminescencyjnymi za pomocą bodźców zewnętrznych w materiałach opartych na kompleksach metali. Pozwoli również na uformowanie wysoko wykwalifikowanej grupy badawczej pracującej w tematyce chemii nowych materiałów - wyjaśnia dr hab. Szymon Chorąży.

Starting Grant zrealizuje też dr Krzysztof Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej UJ. Jego projekt ma na celu zbadanie jak krwiotwórcze komórki macierzyste adaptują się do sytuacji stresowych. Zaplanowane doświadczenia mają wyjaśnić, czy krwiotwórcze komórki macierzyste posiadają pamięć epigenetyczną, dzięki której szybciej i efektywniej produkują potrzebne komórki krwi przy powtarzających się czynnikach stresowych.

- Projekt zakłada wyjaśnienie mechanizmu pamięci krwiotwórczych komórek macierzystych na poziomie pojedynczej komórki w oparciu o nowe modele myszy transgenicznych, a także badania na ludzkich krwiotwórczych komórkach macierzystych. Badania mogą się przyczynić do lepszego zrozumienia jak produkowana jest nasza krew i opracowania nowych strategii terapeutycznych - przekonuje dr Krzysztof Szade.

Lista wszystkich laureatów Starting Grant jest dostępna na stronie erc.europa.eu. Z kolei sylwetki nagrodzonych naukowców z UJ przedstawiamy poniżej.

Download files
pdf
Szymon Chorąży i Krzysztof Szade laureatami grantu ERC
Recommended
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura
Stypendia START FNP dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendia START FNP dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół badawczy dr Katarzyny Jaśko publikuje wyniki badań nad przemocą i ekstremizmami politycznym
Zespół badawczy dr Katarzyny Jaśko publikuje wyniki badań nad przemocą i ekstremizmami politycznym