Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan

Polsko-ukraiński projekt badawczy na UJ zrealizuje prof. Maciej Pabijan

"Koewolucja genomu mitochondrialnego i jądrowego u gatunków podlegających hybrydyzacji" to tytuł projektu, który decyzją dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) otrzymał finansowanie na lata 2023-2024 w ramach wspólnych projektów badawczych prowadzonych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Celem wspólnych projektów badawczych NAWA jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów z innych krajów.

Na liście rankingowej rozstrzygniętego właśnie naboru na wspólne polsko-ukraińskie projekty badawcze znalazł się projekt, który realizowany będzie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego kierownikiem po stronie polskiej będzie dr hab. Maciej Pabijan. prof. UJ z Zakładu Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii UJ.

Opis projektu:

Ważnym źródłem niekompatybilności genetycznych są niezgodności pomiędzy produktami genomu mitochondrialnego (mtDNA) oraz jądrowego (nDNA), które współdziałają ze sobą w mitochondriach u większości eukariontów. Niezgodności te mogą warunkować izolację rozrodczą pomiędzy gatunkami o niedawnej dywergencji, u których jeszcze dochodzi do hybrydyzacji.

Projekt ma na celu sekwencjonowanie genów mtDNA i nDNA, których produkty biorą udział w metabolizmie mitochondrialnym w czterech grupach kręgowców tworzących strefy mieszańcowe we wschodniej Ukrainie.

Wynikiem projektu będzie ilościowe oszacowanie wpływu niekompatybilności cytojądrowych na izolację rozrodczą pomiędzy gatunkami, a także próba wyjaśnienia zagadnień związanych z szeroką introgresją mtDNA. Prace będą obejmowały pobór materiału badawczego we wschodniej Ukrainie, wymagające wspólnych wyjazdów strony ukraińskiej i polskiej. Analizy laboratoryjne (uzyskanie transkryptomów, sekwencjonowanie genów mtDNA i nDNA), atakże analizy bioinformatyczne, będą prowadzone w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, pod kierunkiem polskich badaczy, ale ze współudziałem naukowców ukraińskich. Efektem współpracy będą wspólne publikacje z zakresu genetyki specjacji.

Recommended
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"
Studenci UJ wśród pierwszych laureatów programu "Perły nauki"
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Pionierska operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA
Zespół prof. Krzysztofa Pyrcia w międzynarodowej sieci HERA