Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

17 marca zainaugurowano na UJ funkcjonowanie systemu Przestrzeni Kreatywnej Współpracy, realizowanego w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" (ID.UJ) przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie członkiniom i członkom społeczności akademickiej elastycznej przestrzeni do wspólnej i kreatywnej pracy oraz ułatwienie spotkań i realizacji projektów z partnerami zewnętrznymi.

W ramach systemu PKW wspierane będą kreatywne aktywności, umożliwiające efektywny kontakt z otoczeniem na rzecz tworzenia użytecznych rozwiązań istotnych problemów. Służyć temu będą specjalnie zaprojektowane i wyposażone przestrzenie.

Oficjalne otwarcie PKW odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki przy ul. Łojasiewicza 6 (tutaj PKW mieści się w Sali 0137) , ale w systemie działają obecnie jeszcze cztery inne miejsca zlokalizowane na terenie uczelni: na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych (ul. Reymonta 4, sala nr 331, III p.), na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (ul. Łojasiewicza 4, sala 0329), na Wydziale Geografii i Geologii (ul. Gronostajowa 7, sala 1.19) oraz na Wydziale Chemii (ul. Gronostajowa 2, sala 0A - 24). Jak wyjaśniali dr Paweł Ścigaj i dr hab. Mateusz Lewandowski z Zespołu ds. Przestrzeni Kreatywnej Współpracy, strefy przeznaczone do wspólnej pracy, stymulujące powstawanie nowych pomysłów na poziomie uczelni, funkcjonują na większości światowych uczelni, gdzie stają się one katalizatorem współpracy naukowców i studentów z otoczeniem zewnętrznym – firmami, instytucjami i podmiotami szeroko rozumianej gospodarki.

W tym samym kontekście wypowiadał się prof. Bartosz Brożek, prodziekan ds. nauki WPiA UJ oraz koordynator ds. działań centralnych, komunikacji naukowej oraz promocji ID.UJ, który podkreślał, że współpraca uczelni z jej otoczeniem gospodarczym i społecznym, nie może być rozpatrywana jako osobna, nowa misja uniwersytetu, ale jako jedna z jego powinności obok dydaktyki i prowadzenia badań naukowych.

Także prowadząca uroczystość otwarcia dyrektorka CTT CITTRU dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, widzi Przestrzenie Kreatywnej Współpracy jako szansę na wykorzystanie w pełni ogromnego potencjału uczelni.

Przemawiający w auli WMiI UJ prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ ds. badań naukowych i przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Programu Strategicznego ID.UJ, przedstawił natomiast założenia programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), do którego UJ zakwalifikował się w drodze konkursu w 2019 roku. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie 10 najwyżej ocenionych uczelni, które dzięki zwiększonej o 10% subwencji z budżetu państwa mają dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 

Jednym z działań podjętych w ramach realizacji programu, który na Uniwersytecie Jagiellońskim przyjął nazwę „Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński” (ID.UJ) jest właśnie stworzenie Przestrzeni Kreatywnej Współpracy, czyli środowiska przystosowanego do interdyscyplinarnej współpracy i rozwoju pomysłów.

Pomieszczenia wchodzące w skład systemu PKW mają być wykorzystywane do aktywności związanych z realizacją projektów prowadzonych wraz z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, ale także do swobodnych, spontanicznych i kreatywnych spotkań członków społeczności akademickiej, zarówno pracowników, studentów, jak i doktorantów, które mają na celu pogłębienie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych rozwijanych w oparciu o potencjał naukowo-badawczy UJ.

Photogallery
Recommended
UJ rozpoczyna oficjalną współpracę z MuFo

UJ rozpoczyna oficjalną współpracę z MuFo

Razem upowszechniajmy wiedzę o klimacie

Razem upowszechniajmy wiedzę o klimacie

Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę