Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

KRASP reaguje na wypowiedzi i działania Przemysława Czarnka

KRASP reaguje na wypowiedzi i działania Przemysława Czarnka

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi i działań ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zdaniem autorów stanowiska ograniczają one konstytucyjnie gwarantowane wolności prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Ponadto, działania te zagrażają autonomii polskich instytucji akademickich, prowadząc do podporządkowania ich interesom politycznym.

"Polskie instytucje akademickie są i muszą pozostać wolne od polityki, być miejscem swobodnej dyskusji, ścierania się poglądów, kształtowania demokratycznych postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności za jakość debaty publicznej. Apelujemy do Pana Ministra o zaprzestanie takich wypowiedzi i działań.
Pozostajemy - jak zawsze - gotowi do kontynuowania partnerskiego dialogu w poczuciu odpowiedzialności za Polskę" - czytamy w stanowisku Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 1 czerwca br.

Recommended
Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów

Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów

Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze UJ powołują Zespół Roboczy ds. Współpracy z Izraelskimi Podmiotami

Władze UJ powołują Zespół Roboczy ds. Współpracy z Izraelskimi Podmiotami