Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

KRASP reaguje na wypowiedzi i działania Przemysława Czarnka

KRASP reaguje na wypowiedzi i działania Przemysława Czarnka

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi i działań ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zdaniem autorów stanowiska ograniczają one konstytucyjnie gwarantowane wolności prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Ponadto, działania te zagrażają autonomii polskich instytucji akademickich, prowadząc do podporządkowania ich interesom politycznym.

"Polskie instytucje akademickie są i muszą pozostać wolne od polityki, być miejscem swobodnej dyskusji, ścierania się poglądów, kształtowania demokratycznych postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności za jakość debaty publicznej. Apelujemy do Pana Ministra o zaprzestanie takich wypowiedzi i działań.
Pozostajemy - jak zawsze - gotowi do kontynuowania partnerskiego dialogu w poczuciu odpowiedzialności za Polskę" - czytamy w stanowisku Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 1 czerwca br.

Recommended
Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Web Content Display Web Content Display