Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Prof. Marta Soniewicka powołana do Naczelnej Komisji Bioetycznej

Prof. Marta Soniewicka powołana do Naczelnej Komisji Bioetycznej

Minister Zdrowia Adam Niedzielski na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych powołał członków Naczelnej Komisji Bioetycznej, odpowiedzialnej m.in. za sporządzanie ocen etycznych badań klinicznych. W gronie nowo mianowanych jest dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ).


Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi zakłada, że członków Naczelnej Komisji Bioetycznej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, spośród kandydatów, których przedstawia prezes Agencji Badań Medycznych.

- Członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej będą decydować o kompasie moralnym i etycznym badań klinicznych w Polsce. Powołani specjaliści reprezentują środowiska naukowe, humanistyczne i pacjenckie. To dla nas zaszczyt, że Agencja Badań Medycznych stanie się regulatorem kwestii etycznych badań. W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy 2 mld zł w niekomercyjne badania kliniczne, dzięki czemu Polska stała się 11 rynkiem na świecie pod względem prowadzonych badań klinicznych i liczby pacjentów w nich zaangażowanych - mówi dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Do zadań Naczelnej Komisji Bioetycznej należy sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego, prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych, a także współpraca z prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego. Zespół będzie także rozpatrywać wnioski o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Marta Soniewicka pracuje na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na WPiA UJ, dr hab. nauk prawnych oraz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zajmuje się filozofią polityczną, filozofią prawa, etyką i bioetyką. Jest autorką licznych tekstów naukowych i redaktorką wielu książek. Jest członkinią rady wydawniczej CEE Forum Legal Theory Yearbook, redakcji czasopisma "Forum Prawnicze", jak również Zespołu ds. Etyki Badań w Naukach o Życiu w ramach Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na UJ. Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi prawa i emocji oraz utopii w prawie i polityce.

Recommended
Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Web Content Display Web Content Display