Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Ponad 400 tys. euro dla projektu realizowanego w UJ CM

Ponad 400 tys. euro dla projektu realizowanego w UJ CM

Komisja Europejska przyznała prawie 7,5 miliona euro, w tym 403 tys. euro dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, na realizację międzynarodowego projektu naukowo-badawczego In-Touch finansowanego z programu HORIZON Europe. Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. Katarzyna Szczerbińska z Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem na Wydziale Lekarskim UJ CM.


"Zastosowanie opieki paliatywnej w celu poprawy jakości życia osób z zaawansowanym otępieniem w domach opieki" ("Implementation of a palliative care iNtervention To imprOve comfort and QUality of Life of people with advanced dementia in Care Homes") to pełna nazwa projektu, którego koordynatorem jest dr Nicola Cornally z University College Cork w Irlandii. Ma na celu ocenę skuteczności jednej z form niefarmakologicznego wsparcia osób z zaawansowanym otępieniem (zespół objawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych mózgu, na które nie ma obecnie skutecznych form leczenia przyczynowego), które zmierzają do poprawy jakości ich życia.

Innowacyjna interwencja In-Touch łączy w sobie opiekę realizowaną w myśl koncepcji:

  • Namaste Care, która według badań może być skuteczną formą terapii i przyczyniać się do poprawy nastroju, wpływa pozytywnie na relacje między opiekunem a chorym, ułatwia zaangażowanie w interakcje, zwiększa poziom energii, poprawia jakość życia oraz daje możliwość zmniejszenia dawek leków antypsychotycznych,
  • Comfort Care, czyli planowaniem opieki w związku z przyszłymi potrzebami chorego w zakresie opieki paliatywnej. Interwencja zostanie dostosowana do warunków panujących w różnych krajach i będzie uwzględniać kontekst kulturowy, etyczny oraz efektywność kosztową.

Konsorcjum przeprowadzi ogólnoeuropejskie, randomizowane badanie w 56 domach opieki w 7 krajach, aby określić wpływ interwencji In-Touch na komfort, zaangażowanie społeczne i jakość życia chorych z otępieniem w ostatniej fazie ich życia. W Polsce interwencja będzie testowana w 4 domach opieki względem 4 placówek kontrolnych.

Głównym efektem projektu, który zakończy się 31 grudnia 2028 roku, będzie opracowanie innowacyjnego modelu opieki nad osobami z głębokim otępieniem, który pozwoli na poprawę jakości życia chorych i ich opiekunów oraz zmniejszenie kosztów opieki nad nimi.

Projekt In-Touch promuje poprawę komfortu i jakości życia osób z zaawansowanym otępieniem przebywających w domach opieki, rozwój proaktywnego podejścia personelu do opieki paliatywnej nad chorymi z otępieniem, wspieranie współpracy rodzina-personel w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej i planowanej opieki nad chorym oraz kulturę pozytywnych interakcji pomiędzy personelem, mieszkańcami domów opieki i ich rodzinami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie cordis.europa.eu.

Recommended
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię