Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Prof. Marian Mrozek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa

Polskie Towarzystwo Matematyczne nagrodziło wybitnych przedstawicieli tej dziedziny nauki. Nagrodą Główną im. Profesora Hugona Steinhausa, przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki, uhonorowany został prof. Marian Mrozek, który na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje Katedrą Matematyki Obliczeniowej.

Nagrodę przyznano za całokształt działalności i wkład w metody obliczeniowe znajdujące zastosowanie do analizy dużych zbiorów danych oraz do badania ciągłych układów dynamicznych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań zawartych w bibliotece oprogramowania CAPD.

Prace nad biblioteką CAPD zapoczątkował w 1992 roku prof. Marian Mrozek podczas swoich pionierskich badań nad komputerowo wspieranym dowodem istnienia dynamiki chaotycznej dla równań Lorenza. Wyniki tych badań zostały uznane za jedno z największych odkryć w matematyce w 1995 przez Encyklopedię Britannica. W ciągu 20 lat biblioteka została wzbogacona o implementację wielu algorytmów. Obecnie jest to potężne narzędzie wspierające pracę badawczą w zakresie topologii i dynamiki obliczeniowej. Oprogramowanie opracowane przez pracowników kierowanej przez prof. Mariana Mrozka Katedry Matematyki Obliczeniowej UJ jest rozpoznawane i używane w Japonii, Kanadzie, USA oraz w wielu krajach Europy. Biblioteka CAPD stanowi wiodące na arenie światowej narzędzie ścisłych obliczeń w obszarze układów dynamicznych.

W uzasadnieniu przyznania Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa podkreślone zostało, że prof. Marian Mrozek łączy różne obszary badań matematycznych tworząc pomost pomiędzy aparatem matematycznym ciągłych układów dynamicznych i topologii oraz aparatem matematyki dyskretnej, co umożliwia rozwinięcie metod obliczeniowych mających istotne znaczenie praktyczne. Z jednej strony metody te, poprzez rozwój homologii persystentnej, mają zastosowanie w szybko rozwijającej się dziedzinie topologicznej analizy danych, z drugiej zaś oryginalna teoria pól multiwektorowych i teoria kombinatorycznego indeksu Conleya prowadzą do praktycznych metod obliczeniowych wykorzystywanych do analizy układów dynamicznych, które służą do modelowania rzeczywistości.

Wręczenie nagród (oprócz prof. Mariana Mrozka nagrodę odbierze także prof. Mariusz Mirek z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorowany Nagrodą Główną PTM im. Stefana Banacha, a także mgr Damian Głodkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki i mgr Maciej Kucharski z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureaci Nagród PTM dla Młodych Matematyków) nastąpi we wrześniu w Katowicach podczas IX Forum Matematyków Polskich.

źródło informacji: Forum Akademickie

Recommended
Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ

Orły "Wprost" dla przedstawicieli społeczności akademickiej UJ