Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Dr hab. Adam Kanigowski, prof. UJ z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za rok 2024. Jury uhonorowało go za fundamentalne wyniki z zakresu układów dynamicznych i teorii ergodycznej. Naukowiec jest pierwszym w historii laureatem tej nagrody zatrudnionym w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Dr hab. Adam Kanigowski, prof. UJ jest młodym wybitnym matematykiem pracującym w najstarszej polskiej uczelni od 2022 roku. Jest m.in. laureatem Międzynarodowej Nagrody Banacha za pracę doktorską w naukach matematycznych i Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego dla matematyków poniżej 30. roku życia. Obecnie pełni funkcję kierownika projektu flagowego Central European Mathematical Research Lab, realizowanego w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza". Angażuje się również aktywnie w życie naukowe Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, organizując m.in. międzynarodowe warsztaty Dynamics and Number Theory.

Tematyka badań dr. hab. Adama Kanigowskiego, prof. UJ dotyczy własności chaotycznych i statystycznych gładkich układów dynamicznych. Bada własności mieszające i spektralne układów parabolicznych - układów o zerowej entropii z wielomianowym przyrostem orbit oraz losowość w takich układach o dodatniej entropii, które nie są jednostajnie hiperboliczne. W szczególności wraz z współautorami dał w swoich badaniach pozytywną odpowiedź na problem Rokhlina dla wielu fundamentalnych klas mieszających układów parabolicznych. Ponadto w swoich pracach udowodnił istnienie układów gładkich o zerowej entropii spełniających centralne twierdzenie graniczne.

Charakterystycznym dla badań dr. hab. Adama Kanigowskiego, prof. UJ jest połączenie wielu dziedzin matematyki ze sobą. W swoich wynikach łączy układy dynamiczne z takimi dziedzinami jak geometria, prawdopodobieństwo i teoria liczb.

Swoje prace publikował m.in. w "Ergodic Theory and Dynamical Systems", "Journal of Modern Dynamics", "Communications in Mathematical Physics", "Duke Mathematical Journal" i najbardziej prestiżowych czasopismach matematycznych świata: "Annals of Mathematics", "Journal of the American Mathematical Society" i "Inventiones Mathematicae".

Nagroda Instytut Matematycznego PAN jest przyznawana corocznie osobie, która nie przekroczyła 45. roku życia i posiada polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce. Laureat otrzymuje dyplom oraz gratyfikację finansową w wysokości 15 tys. zł brutto. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.

Recommended
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi