Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

W dniach od 7 do 8 czerwca w Auditorium Maximum UJ odbyło się Krakowskie Forum Biomedyczne. Podczas tego wyjątkowego interdyscyplinarnego wydarzenia, które zgromadziło ponad 100 młodych naukowców z całego świata, uczestnicy przedstawili wyniki swoich badań w obszarze nauk medycznych, biochemicznych i biofizycznych. Organizatorem konferencji było SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych, działające przy Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej UJ Collegium Medicum.

Krakowskie Forum Biomedyczne otworzył prof. Marek Sanak, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UJ CM. Konferencje uświetniły wykłady wybitnych ekspertów: prof. Justyny Drukały, prof. Andrzeja Góreckiego, prof. Marcina Majki, prof. Wojciecha Branickiego, dr. Tomasza Kupca i dr. Michała Sarny, dzięki którym uczestnicy dowiedzieli się, jak zmierzyć siłę skurczu pojedynczej komórki serca, czym jest Ying Yang w polskiej biochemii, jakie mogą być przyszłe zastosowania komórek macierzystych i leków nowej generacji, a także do jakich informacji można dotrzeć poprzez analizę materiału genetycznego. Aby odkryć piękno drzemiące w nauce, prelegenci zaprezentowali zdjęcia wykonane w laboratorium w ramach konkursu „Bio-Art.” W trakcie interdyscyplinarnej sesji międzynarodowej swoje badania prezentowali uczestnicy zarówno z Europy, jak i USA. Interdyscyplinarność zorganizowanego wydarzenia podkreślał podczas ceremonii zamknięcia forum prorektor ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

- Oprócz prezentacji wyników badań była to idealna okazja do integracji, nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń podczas wydarzeń towarzyszących. Co bardzo ważne, prezentacja dotychczasowych osiągnięć SKN TCIUS wywołała zainteresowanie podejmowanymi przez nas inicjatywami. Wielu uczestników z innych ośrodków akademickich w Polsce  wykazało chęć przystąpienia do naszego Koła Naukowego, a także pytało o możliwość zrealizowania doktoratu na naszej Alma Mater -  mówi Adam Kozik, przewodniczący SKN TCIUS.

Partnerami wydarzenia byli m.in. Teatr Groteska, Miasto Kraków, Muzeum Farmacji UJ, Towarzystwo Doktorantów UJ i miesięcznik UJ „Alma Mater”. Uczestnicy spoza Krakowa mogli zwiedzić Muzeum Farmacji UJCM, Wawel oraz wziąć udział w grze terenowej. Logo i termin konferencji nie były przypadkowe, ponieważ 8 czerwca odbywała się 23. Wielka Parada Smoków. Dzięki nawiązanej współpracy z Teatrem Groteska zwycięzcy poszczególnych sesji mogli wziąć udział w Wielkim Widowisku Plenerowym podziwiając pokaz z loży honorowej.

Wydarzenie objęte było patronatem rektora UJ prof. Jacka Popiela, prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego, dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Macieja Małeckiego, dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ prof. Jolanty Jury oraz Akademii Młodych Uczonych – Polskiej Akademii Nauk.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Doskonała Nauka II: Wsparcie Konferencji Naukowych". Kierownikiem projektu była dr n. med. Małgorzata Lasota.

tekst i zdjęcia: organizatorzy

Photogallery
Recommended
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim