Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dr hab. Bartłomiej Matejko, prof. UJ i dr hab. Paweł T. Matusik, prof. UJ znaleźli się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych lekarzy i naukowców w konkursie organizowanym przez "Puls Medycyny". Jego ideą jest docenianie liderów młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę.

Organizowany od 2012 roku konkurs Supertalenty w Medycynie skierowany jest do młodych (do 39. roku życia) lekarzy oraz absolwentów kierunków pokrewnych (np. farmacja), którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym oraz wśród pacjentów, a także mogą pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi.

Jury konkursu ocenia kandydatów w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach);
  • perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

Dr hab. Bartłomiej Matejko, prof. UJ i dr hab. Paweł T. Matusik, prof. UJ to już kolejni przedstawiciele UJ Collegium Medicum nagrodzeni w tym prestiżowym konkursie. W poprzednich latach wśród wyróżnionych byli m.in.: dr hab. Iwona Tomaszewska, prof. Mateusz Hołda czy prof. Michał Pędziwiatr.

Dr hab. Bartłomiej Matejko, prof. UJ 9po lewej) i dr hab. Paweł T. Matusik, prof. UJ (po prawej)

Działalność naukowo-dydaktyczna dr hab. Bartłomieja Matejki, prof. UJ łączy interdyscyplinarną wiedzę oraz technologię medyczną i wykorzystuje ją w diabetologii. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem i opracowaniem danych z glukometrów czy osobistych pomp insulinowych stosowanych przez pacjentów, koordynowaniem toczących się badań klinicznych, a w ostatnich latach również wykonywaniem zdjęć z oceną dna oka.

Dr hab. Bartłomiej Matejko jest jedynym inżynierem biomedycznym wśród grona laureatów w tej edycji konkursu. Jak sam przyznaje: - Wyróżnienie to ogromna motywacja do dalszej pracy w prowadzonych badaniach, tym bardziej, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.

Dr hab. Paweł T. Matusik, prof. UJ to specjalista kardiologii w Klinice Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM. Na co dzień pracuje także w Klinice Kardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

W lipcu 2021 roku został laureatem prestiżowej nagrody Bayés ECG Award przyznanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Elektrokardiologii (The International Society of Electrocardiology) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie elektrokardiologii.

W 2022 roku otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

W 2023 r. – jako pierwszy kardiolog z Polski – ukończył szkolenie DAS-CAM. Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM) to międzynarodowy program szkolący przyszłych liderów arytmologii, będący wspólną inicjatywą Maastricht University Medical Centerw Holandii, European Heart Academy (EHA) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA). Jest także uczestnikiem the Harvard Harvard Medical School’s Polish Clinical Scholars Research Training Program, realizowanego przez Harvard Harvard Medical School Postgraduate Medical Education. W swojej pracy klinicznej i naukowej koncentruje się na istotnych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w zakresie elektrokardiologii oraz optymalizacji postępowania z pacjentami z chorobami rzadkimi.

Recommended
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi