Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

21 czerwca w auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu "Plus Ratio Quam Vis" prof. Marii Flis, wybitnej socjolożce, antropolożce i badaczce kultury, prorektor ds. rozwoju UJ w latach 2012-2016, dziekan Wydziału Filozoficznego w latach 2008-2012.

Witając zebranych, rektor UJ prof. Jacek Popiel podkreślił szczególne zasługi prof. Marii Flis w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych oraz pełne i długotrwałe zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jarosław Górniak, prorektor UJ ds. rozwoju. Łaciński tekst dyplomu został odczytany przez prof. Jacka Nowaka, dziekana Wydziału Filozoficznego. W uroczystości uczestniczył również prof.  Wojciech Nowak, rektor UJ poprzednich kadencji oraz naukowczynie i naukowcy z Instytutu Socjologii UJ, współpracownicy prof. Flis:  dr hab. Marta Smagacz-Poziemska. prof. UJ, dyrektorka Instytutu Socjologii, prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller i dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ z Zakładu Antropologii Społecznej.

Mistrzowie (…) są potrzebni by nas obdarowywać wiedzą, nakazem poszukiwania, pragnieniem wewnętrznej niezależności. Każde spotkanie z mistrzem rodzi chęć dawania świadectwa temu zdarzeniu, wywołuje odruch wdzięczności za otrzymany dar

prof. Marian Stala

Profesor Maria Flis pełniła w służbie uniwersytetu wiele ważnych funkcji. Była prodziekanem Wydziału Filozoficznego (1999-2005), dziekanem Wydziału Filozoficznego (2005-2012), prorektorem UJ ds. rozwoju (2012-2016), pełnomocnikiem rektora ds. monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju UJ (2016-2020), przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne (2019-2022). Ponadto była członkinią Senackiej Komisji Dydaktycznej, przewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji, przewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Nauczania. Była również członkinią zespołu do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego.

W swoich pracach profesor Maria Flis podejmowała istotne problemy współczesnej teorii i filozofii społecznej. Jest autorką książek i artykułów poświęconych twórczości Bronisława Malinowskiego, Alfreda Radcliffe-Browna, Leszka Kołakowskiego, Stanisława Brzozowskiego. Przez wiele lat była kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ.

Photogallery
Recommended
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis