Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Dr Krzysztof Giergiel został laureatem 3. edycji prestiżowej Nagrody im. Franka Wilczka. Jury nagrodziło go za przełomowe osiągnięcia w dziedzinie kryształów czasowych - obszaru badań zainicjowanego przez samego Franka Wilczka.

Krzysztof Giergiel obronił pracę doktorską "Time Crystal Phenomena" przygotowaną pod opieką prof. Krzysztofa Sachy, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje w Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia's National Science Agency, jednocześnie nadal blisko współpracując z Grupą Kryształów Czasowych na UJ.

Naukowiec dokonał znaczących postępów w badaniach nad kryształami czasowymi. W przełomowej publikacji z 2018 roku wykazał możliwość tworzenia dużych dyskretnych kryształów czasowych, które ewoluują spontanicznie z okresami znacznie dłuższymi niż okres zewnętrznej siły napędzającej. To odkrycie było kluczowym momentem w badaniach nad skondensowaną materią, otwierając nowe horyzonty dla badań faz fizyki ciała stałego w czasie.

Bazując na tym osiągnięciu, dr Krzysztof Giergiel opublikował kolejne badania, w których przedstawił platformę do implementacji i badań skondensowanej materii w kryształach czasowych. Jego prace pokazały, że struktury krystaliczne w czasie mogą być precyzyjnie kontrolowane, wykazując właściwości analogiczne do dwuwymiarowych i trójwymiarowych kryształów przestrzennych oraz posiadać unikalne cechy topologiczne. To innowacyjne podejście, nazwane "inżynierią czasu", otwiera możliwości eksperymentalne wykraczające poza tradycyjne kryształy przestrzenne.

Ponadto Krzysztof Giergiel jako pierwszy wykazał spontaniczne tworzenie się quasi-kryształów czasowych w okresowo napędzanych układach, co znacznie poszerzyło nasze zrozumienie struktur krystalicznych w czasie. Jego koncepcja absolutnie stabilnych dyskretnych kryształów czasowych rozwiązała kluczowe wyzwanie w tej dziedzinie: zapewnienie stabilności w okresowo napędzanych zamkniętych układach.

Teoretyczne idee dr. Krzysztofa Giergiela są obecnie realizowane eksperymentalnie przez zespół profesora Petera Hannaforda ze Swinburne University of Technology w Melbourne. Australijska Rada ds. Badań Naukowych przyznała niedawno 3-letni grant na finansowanie tych eksperymentów, co podkreśla globalne uznanie i wpływ badań laureata.

Za swoje wybitne osiągnięcia dr Krzysztof Giergiel otrzymał wcześniej Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najwyższą nagrodę dla młodych naukowców w Polsce oraz Nagrodę im. Zygmunta Wróblewskiego od Polskiego Towarzystwa Fizycznego za najlepszą pracę doktorską w 2022 roku. Jego badania stały się podstawową wiedzą w dziedzinie kryształów czasowych, opisywaną w czołowych artykułach przeglądowych i książkach, co ugruntowało jego wpływ na rozwój nowej dziedziny.

Nagroda im. Franka Wilczka została powołana w celu uhonorowania młodych, wybitnych naukowców, którzy dokonali znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub pokrewnych dziedzin nauki, a jej opiekunami są prof. Frank Wilczek oraz dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nagrodę stanowi kwota 12 tys. dolarów brutto. Fundowana jest przez Wydział FAIS UJ i Fundację Kościuszkowską.

Recommended
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki