Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie nagrodziło badacza z UJ CM

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie nagrodziło badacza z UJ CM

W Domu Lekarskim odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. Marka Sycha. W tym roku wyróżnienie przyznano dr. Maciejowi Matyi z Wydziału Lekarskiego UJ CM za pracę doktorską "Retrospektywna analiza wyników badań kolonoskopowych w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego".


Nagroda im. prof. Marka Sycha ustanowiona została w celu uczczenia pamięci tego wybitnego lekarza, naukowca, wychowawcy młodej kadry lekarskiej i prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Podstawowym kryterium przyznania nagrody są wyróżniające postępy naukowo-badawcze lub dydaktyczne związane ze specjalizacją lub realizacją przewodu doktorskiego lub habilitacją.

Dr Maciej Matyja rozpoczął studia medyczne w 2005 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu. Od 2007 r. kontynuował naukę na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie. W roku 2011 uzyskał dyplom lekarza. W latach 2012-18 odbywał specjalizację z chirurgii ogólnej pod kierownictwem prof. Kazimierza Rembiasza w Oddziale Chirurgii Endoskopowej i Metabolicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2017 r. pracuje w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM.

Nagrodzony prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii oraz medycyny ratunkowej ze studentami Wydziału Lekarskiego UJ CM i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM. Jest autorem i współautorem 46 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich oraz zagranicznych, w tym prac oryginalnych, prac przeglądowych oraz wytycznych. Jest jednym ze współautorów cyklu prac powstałego w 2018 r. Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy collaborative). Członek Sekcji Wideochirurgii, Sekcji Endoskopowej oraz Przepuklinowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także European Association for Endoscopic Surgery (EAES).

Recommended
Prof. Włodzimierz Wróbel wybrany Obywatelskim Sędzią Roku
Szpital Uniwersytecki laureatem nagrody Budowa Roku 2019
Prof. Magdalena Heydel nagrodzona za przekład "O równowadze"
Poznaliśmy pierwszego laureata Nagrody im. Franka Wilczka

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj