Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Profesor Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego

Profesor Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

W uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie Orderem Orła Białego odznaczony został prof. Andrzej Nowak - historyk, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego związany także z  Polską Akademią Nauk, autor m.in. monumentalnych "Dziejów Polski".

Prezydent podkreślał, że odznaczone 11 listopada osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom.

Prof. Andrzej Nowak jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX-XX w., studia porównawcze nad imperiami, pamięć kulturową w Europie Wschodniej oraz geopolitykę.

W 1982 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Od 1983 związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie przygotowywał rozprawę doktorską (obronioną w 1990). W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku  tytuł profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego "Kwartalnika Historycznego" i "Dziejów Najnowszych". Od 2016 jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Andrzej Nowak jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (w latach: 1995, 1998, 2001). Został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003 r.).

Profesor ma w swoim dorobku naukowym ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych.

fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Recommended
Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019
Laur Medyczny PAN dla studenta Wydziału Lekarskiego UJ CM
Prof. Piotr Chłosta i Szpital Uniwersytecki zwycięzcami konkursu Termedii
Naukowcy przyszłości z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj