Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Wręczono Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Wręczono Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Serbski historyk Vojislav G. Pavlović oraz autorzy francuskiego komiksu o Witoldzie Pileckim - Gaëtan Nocq i Isabelle Davion, zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, przyznawanej za badania nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej. Laureatów konkursu ogłoszono podczas uroczystszego wręczenia nagród, które odbyło się 3 grudnia w siedzibie Wydawnictwa Literackiego przy ul. Długiej w Krakowie.

W 19. edycji konkursu, w której nominowanych było siedem prac, Nagrodę Główną, ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości 15 tysięcy złotych, zdobył Vojislav G. Pavlović, autor książki "De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie: 1878-1918".

Laureat od roku 2003 jest związany z Instytutem Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie, gdzie obecnie pełni obowiązki dyrektora. Był również wykładowcą w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej Uniwersytetu Belgradzkiego. Do jego zainteresowań należą: stosunki międzynarodowe w XX wieku, historia Bałkanów w XIX-XX w., historia obszaru jugosłowiańskiego, historia zimnej wojny.

Przewodniczący kapituły nagrody prof. Michał Pułaski zwracał uwagę, że tematyka prac nominowanych do nagrody w 2019 roku w przeważającej części koncentrowała się wokół zagadnień związanych z I wojną światową oraz organizacją życia społecznego i państwowego po jej zakończeniu. Książka prof. Pavlovicia skupia się na opisie stosunku Francji do powstającego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a następnie Jugosławii.

Wręczono także Nagrodę Specjalną im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, którą odebrali Gaëtan Nocq oraz Isabelle Davion za książkę "Le rapport W - Infiltré à Auschwitz".

Gaëtan Nocq jest młodym, utalentowanym francuskim artystą. Isabelle Davion jest profesorem Sorbony od lat zajmującą się historią Polski i popularyzującą ją we Francji. Książka jest kolejnym, fascynującym wydaniem w języku francuskim raportu Witolda Pileckiego. Kolejnym, bo francuskojęzyczną wersję raportu prof. Isabelle Davion ogłosiła już wcześniej drukiem. Tym razem jest to jednak praca oparta o artystyczną wizję autentycznych miejsc i dokumentów związanych z ucieczką Pileckiego. Komiks Nocqa opatrzony został naukowym komentarzem Davion.

Nagrody zwycięzcom wręczył rektor UJ prof. Wojciech Nowak w towarzystwie Anny Michalskiej Zaremby, prezes zarządu Wydawnictwa Literackiego, dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Jana Święcha oraz prezesa zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Krzysztofa Mikulskiego i prezesa Krakowskiego Oddziału PTH prof. Krzysztofa Zamorskiego.

Podczas uroczystości wręczono także nagrodę Akademii Nauk Republiki Czeskiej – medal honorowy Franciszka Palacky’ego. Za zasługi w dziedzinie nauk historycznych otrzymał go prof. Michał Pułaski.

Z kolei dyplomami honorowymi Polskiego Towarzystwa Historycznego uhonorowani zostali prof. Maciej Salamon oraz Józef Jaworski.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ufundowana w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawcą jej ustanowienia był prof. Andrzej Chwalba. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku przypadła jej międzynarodowa edycja. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii. Prof. Wacław Felczak zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak za granicą.

Obaj historycy związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszyli się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim. Ich prace naukowe wypełniały luki w polskich badaniach historycznych zaś oni sami wyrażali bezkompromisową i godną najwyższego uznania postawę w trudnych latach komunizmu.

Photogallery
Recommended
Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019
Laur Medyczny PAN dla studenta Wydziału Lekarskiego UJ CM
Prof. Piotr Chłosta i Szpital Uniwersytecki zwycięzcami konkursu Termedii
Naukowcy przyszłości z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj