Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Profesor Adam Jelonek z nagrodą "Gwiazda umiędzynarodowienia"

Profesor Adam Jelonek z nagrodą

Już po raz trzeci uhonorowano osoby mające wybitne osiągnięcia w badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, kształceniu obcokrajowców i działaniach w zakresie dyplomacji akademickiej. W kategorii gwiazda dyplomacji publicznej zwyciężył prof. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Misją nagrody "Gwiazdy umiędzynarodowienia/Internationalization Star" jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. Laureatów wyłania kapituła, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network.

- Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość - podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Jak informują Perspektywy, prof. Adam Jelonek "jest prawdziwym ambasadorem polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Działał na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni już w czasie pracy na placówce dyplomatycznej. Dziś swoje doświadczenia wykorzystuje, pełniąc od 2017 r. funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. internacjonalizacji. Mocno angażuje się nie tylko w poprawę umiędzynarodowienia macierzystej uczelni, ale skutecznie i konsekwentnie buduje markę polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej".

Kapituła doceniła liczne inicjatywy prof. Jelonka, w tym m.in. program Horizon Europe Weeks, program profesury wizytującej czy nowo powstałe Welcome Center - punkt wsparcia dla studentów i gości uczelni z zagranicy. Wiosną br. ruszy projekt Światowi nobliści na UJ. "Dzięki swoim szerokim kontaktom z placówkami dyplomatycznymi na różnych kontynentach pomaga polskim uczelniom nawiązywać współpracę międzynarodową. Uczestniczył i uczestniczy też w licznych edukacyjnych misjach zagranicznych, składa wizyty studyjne, prowadzi wykłady promujące polskie szkolnictwo wyższe za granicą. Wpłynął na zbudowanie współpracy między uczelniami polskimi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju" - czytamy w dalszej części komunikatu.

Prof. Adam Jelonek jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, MBA na University of Illinois. Doktorat i habilitację uzyskał w dziedzinie socjologii. Zajmuje się teorią i programami rozwoju społecznego, teorią demokracji oraz antropologią polityczną Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W 2007 został kierownikiem Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jednostką tą kieruje ponownie od 2016 roku. Pełni także funkcję pełnomocnik rektora UJ ds. Internacjonalizacji. Ponadto w latach 2010-2014 był ambasadorem RP w Malezji, Brunei i na Filipinach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu teorii zmiany społecznej oraz problematyki politycznej, społecznej i relacji etnicznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Recommended
Szpital Uniwersytecki laureatem nagrody Budowa Roku 2019
Prof. Magdalena Heydel nagrodzona za przekład "O równowadze"
Poznaliśmy pierwszego laureata Nagrody im. Franka Wilczka
Profesor Wiesław Roth laureatem nagrody im. Alexa F. Cronstedta

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj