Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło z UJ CM odebrała akt nominacyjny

Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło z UJ CM odebrała akt nominacyjny

2 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie 65 naukowcom. Wśród nich była profesor Małgorzata Zwolińska-Wcisło z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

Recommended
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Naukowcy z UJ wybrani na nowych członków krajowych PAN
Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj