Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Kolejni profesorowie z UJ odebrali akty nominacyjne

Kolejni profesorowie z UJ odebrali akty nominacyjne

Pięcioro nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego dołączyło do świata polskiej nauki. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne łącznie 60 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się 27 maja w Pałacu Prezydenckim.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ:

  • Krzysztof Bryniarski, profesor nauk medycznych z Wydziału Lekarskiego,
  • Anna Kabłak-Ziembicka, profesor nauk medycznych z Wydziału Lekarskiego,
  • Robert Kłosowicz, profesor nauk społecznych z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  • Przemko Kwinta, profesor nauk medycznych z Wydziału Lekarskiego,
  • Łukasz Sułkowski, profesor nauk humanistycznych z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Jakub Szymczyk / KPRP

Recommended
Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Naukowcy z UJ wybrani na nowych członków krajowych PAN

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj