Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Marek Drewnik w gronie nowo mianowanych profesorów

Marek Drewnik w gronie nowo mianowanych profesorów

68 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki odebrało z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy akty nominacyjne. Wśród nowo mianowanych profesorów jest prof. Marek Drewnik, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się w środę 6 listopada w Pałacu Prezydenckim.

 

Prof. Marek Drewnik specjalizuje się w badaniach gleb obszarów zimnych oraz w kartografii pokrywy glebowej. Autor i współautor licznych artykułów naukowych poświęconych specyfice genezy gleb obszarów górskich i polarnych, zagadnieniom odporności gleb na antropopresję oraz relacjom pomiędzy procesami geomorfologicznymi a procesami glebotwórczymi. Współautor opracowań dotyczących gleb polskich parków narodowych, a także oryginalnych wielkoskalowych map pokrywy glebowej kilku polskich parków narodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) oraz Cryosol Working Group (IPA-IUSS).

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Recommended
Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tytuły profesorskie dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj