Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne

Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 12 grudnia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 81 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ:

  • Ryszard Gryglewski - profesor nauk humanistycznych,
  • Andrzej Szczerski - profesor nauk humanistycznych.

Podobna uroczystość odbyła się także 28 listopada br. Wówczas akt nominacyjny otrzymała prof. Kinga Sałat z Wydziału Farmaceutycznego.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Recommended
Promocje habilitacyjne Wydziałów Polonistyki oraz Filologicznego
Promocje habilitacyjne Wydziałów Polonistyki oraz Filologicznego
Promocje habilitacyjne wydziałów BBiB oraz Biologii
Promocje habilitacyjne wydziałów BBiB oraz Biologii
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Przedstawiciele UJ  w nowym składzie SKOZK
Przedstawiciele UJ w nowym składzie SKOZK

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj