Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ

Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 4 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 76 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się czworo naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ:

  • Dorota Drożdż - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Marcin Kołaczkowski - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Bożena Muszyńska - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Sławomir Rams - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Recommended
Promocje habilitacyjne Wydziałów Polonistyki oraz Filologicznego
Promocje habilitacyjne Wydziałów Polonistyki oraz Filologicznego
Promocje habilitacyjne wydziałów BBiB oraz Biologii
Promocje habilitacyjne wydziałów BBiB oraz Biologii
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Przedstawiciele UJ  w nowym składzie SKOZK
Przedstawiciele UJ w nowym składzie SKOZK

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj