Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Ponad 4 mln zł na badania w ramach konkursu Beethoven Classic 3

Ponad 4 mln zł na badania w ramach konkursu Beethoven Classic 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki 3. edycji konkursu Beethoven Classic na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację 5 projektów otrzymają nieco ponad 4 mln zł.

 

Konkurs Beethoven Classic jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG). W tej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych, z czego 63 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), a 67 w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (ST). Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty - 16 w grupie HS i 18 w ST.

Ocena merytoryczna wspólnych polsko-niemieckich wniosków przebiegała w 2 etapach: najpierw projekty zostały ocenione przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, a następnie ostateczna ocena była uzgadniana na posiedzeniach zespołów ekspertów. Nagrodzone projekty będą realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie zespoły naukowe. Badania mogły być zaplanowane na 2 lub 3 lata, a wnioskowana kwota na realizację polskiej części projektu nie mogła być niższa niż 150 tys. zł. Osoba, która będzie pełnić rolę kierownika projektu, musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Naukowcy z UJ w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce zdobyli 3 granty. Eksperci najwyższą pozycję na liście rankingowej przyznali projektom zgłoszonym przez dr hab. Jadwigę Kitę-Huber, prof. UJ z Wydziału Filologicznego i dr hab. Romę Sendykę, prof. UJ z Wydziału Polonistyki. Pierwszy z nich, realizowany z Bauhaus-Universität w Weimarze, zakłada filologiczny opis i analizę korpusu listów napisanych przez niemieckojęzyczne pisarki w ostatnich latach XVIII w. i pierwszej połowie XIX w., należących przede wszystkim do kolekcji Karola Augusta Varnhagena von Ense z Biblioteki Jagiellońskiej. Drugi przewiduje analizę wpływu i sposobów użycia obiektów sztuki nieprofesjonalnej przedstawiającej Holokaust w Niemczech, począwszy od roku 1939 po czasy współczesne. Projekt, którego partnerem po stronie niemieckiej jest Uniwersytet w Bremie, pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie badań nad sprawcami, świadkami i pamięcią o Zagładzie w Europie Środkowej.

Grant na badania w ramach HS otrzymał też dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego, który z zespołem naukowców z Uniwersytetu w Münsterze, zrealizuje projekt Wpływ nieinwazyjnej stymulacji brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej na tendencyjność uwagową i przetwarzanie nagród: zaawansowana analiza sieciowa.

Najwyższe finansowanie, spośród uniwersyteckich badaczy, w wysokości 1,3 mln zł otrzymał prof. Szczepan Zapotoczny. W ramach badań planowane jest wytworzenie nanokapsuł zawierających ciekły, olejowy rdzeń i cienką polimerową powłokę, które będą rozproszone w środowisku wodnym. Nowatorska metoda przyczyni się do powstania efektywniejszych energetycznie syntez nowych substancji, konstrukcji nanonośników leków czy też wspomagania usuwania hydrofobowych zanieczyszczeń wód.

Drugi grant w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych przyznano dr. Piotrowi Mickowi z Wydziału Matematyki i Informatyki, który z naukowcami z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie zrealizuje projekt Porządek i geometria. - Grafy i porządki definiowane w terminach obiektów geometrycznych stanowiących bogatą klasę przykładów w kombinatoryce i teorii grafów. Ponadto modelują one zależności w problemach optymalizacji dyskretnej oraz w informatyce teoretycznej. Zamierzamy skupić się na kombinatorycznych aspektach tej problematyki. Nasze badania dzielą się na 3 zasadnicze wątki, z których każdy motywowany jest konkretnym otwartym od lat problemem badawczym - mówi dr Micek.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Beethoven Classic 3 są dostępne na stronie ncn.gov.pl.

Recommended
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4
Naukowcy z UJ odkryli żywą skamielinę molekularną
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj