Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Dziewięcioro młodych naukowców laureatami konkursu Miniatura 3

Dziewięcioro młodych naukowców laureatami konkursu Miniatura 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało drugie listy rankingowe konkursu Miniatura 3. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona laureatów dołączyło 9 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymają niemal 400 tys. zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Konkurs Miniatura jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie zajmują się realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych dziś listach rankingowych znalazło się 9 pracowników naukowych UJ:

  • dr Anna Gawędzka (Wydział Farmaceutyczny) - Ocena wpływu atorwastatyny na ekspresję genów zaangażowanych w proces atrofii mięśni szkieletowych,
  • dr Natalia Szałaj (Wydział Farmaceutyczny) - Synteza inhibitorów bakteryjnej sygnałowej peptydazy typu I z Eschericha coli,
  • dr inż. Justyna Paluch (Wydział Chemii) - Opracowanie mikroprzepływowego urządzenia analityczno-diagnostycznego do określania zakresu stężenia litu w surowicy krwi oraz w ślinie,
  • dr Sylwia Opozda-Suder (Wydział Filozoficzny) - Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających - opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych,
  • dr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) - Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD - badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby,
  • dr Anna Tejchman (Wydział Lekarski) - Opracowanie nowego mysiego modelu choroby Parkinsona poprzez aktywację mikrogleju syntetyczną neuromelaniną,
  • dr Anna Tomusiak-Plebanek (Wydział Lekarski) - Rola witaminy D w infekcjach dróg rodnych o etiologii bakteryjnej,
  • dr Gniewomir Latacz (Wydział Farmaceutyczny) - Określenie działania antyoksydacyjnego i neuroprotekcyjnego silnych ligandów receptorów adenozynowych A1 i A2A o potencjalnym zastosowaniu w terapii chorób Alzheimera i Parkinsona,
  • dr Łukasz Wiraszka (Wydział Filologiczny) - Subiektywne aspekty znaczenia w przekładzie naukowym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego: badania wstępne z wykorzystaniem korpusu równoległego "jeden do wielu" na przykładzie tłumaczenia angielsko-polskiego.

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN nabór wniosków na tzw. małe granty był prowadzony w trybie ciągłym. Z tego powodu listy rankingowe konkursu Miniatura 3 będą regularnie uzupełniane.

Recommended
ABM dofinansuje badania kliniczne w Szpitalu Uniwersyteckim
Trzy badaczki z UJ utworzą własne zespoły dzięki grantom Lider
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj