Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Kilkadziesiąt małych grantów NCN dla uniwersyteckich badaczy

Kilkadziesiąt małych grantów NCN dla uniwersyteckich badaczy

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało drugie listy rankingowe konkursu Miniatura 3. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona laureatów dołączyło 29 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy otrzymają ponad 1 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Konkurs Miniatura jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie zajmują się realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych dziś listach rankingowych znalazło się 29 pracowników naukowych UJ:

 • dr Hanna Lasok (Małopolskie Centrum Biotechnologii);
 • dr Dominika Salamon, dr Piotr Walecki, dr Mateusz Rubinkiewicz, dr Stanisław Górski (Wydział Lekarski);
 • dr Marta Szabat, dr Paweł Jagielski (Wydział Nauk o Zdrowiu);
 • dr Milena Paw, dr Justyna Karkowska-Kuleta (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii);
 • dr Katarzyna Grychowska, dr Krzysztof Więckowski, dr hab. Monika Dąbrowska, dr Anna Dziubina (Wydział Farmaceutyczny);
 • dr Mikołaj Iwański (Wydział Prawa i Administracji);
 • dr Tomasz Soroka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych);
 • dr Weronika Kałwak, dr Tomasz Leś, dr Magdalena Świgost (Wydział Filozoficzny);
 • dr Magdalena Kubal-Czerwińska, dr Aneta Pawłowska-Legwand (Wydział Geografii i Geologii);
 • dr Mateusz Trochowski, dr Tomasz Uchacz, dr Aneta Woźniakiewicz (Wydział Chemii);
 • dr Edyta Fiałkowska, dr Beata Cienkosz-Stepańczak (Wydział Biologii);
 • dr Katarzyna Oleś, dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej);
 • dr Magda Cieśla (Wydział Historyczny);
 • dr Ewa Szczęsny-Małysiak (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków).

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN nabór wniosków na tzw. małe granty był prowadzony w trybie ciągłym. Z tego powodu listy rankingowe konkursu Miniatura 3 będą regularnie uzupełniane.

Recommended
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4
Naukowcy z UJ odkryli żywą skamielinę molekularną
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj