Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

UJ zgłasza najwięcej w Polsce wniosków do Europejskiego Urzędu Patentowego

UJ zgłasza najwięcej w Polsce wniosków do Europejskiego Urzędu Patentowego

Jak podaje w opublikowanym 12 marca komunikacie Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office - EPO), najwięcej polskich zgłoszeń patentowych do urzędu w 2019 złożyły Uniwersytet Jagielloński i firma RYVU Therapeutics. EPO zauważa jednocześnie, że w ubiegłym roku o 9,6% spadła liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i ośrodki badawcze.

 

Na czele rankingu polskich wnioskodawców znalazł się po raz kolejny Uniwersytet Jagielloński, do którego w tym roku dołączył koncern biofarmaceutyczny RYVU Therapeutics. Obie instytucje złożyły po 8 zgłoszeń patentowych. Kolejne miejsca zajęli: producent drukarek 3D - 3DGence oraz Politechnika Śląska (po 7 zgłoszeń), a także Adamed Pharma (5 zgłoszeń).

W 2019 r. liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego spadła o 9,6%. Spadek ten poprzedziły jednak dwa lata zdecydowanego wzrostu, co wpisuje się w model dwóch okresów silnego wzrostu, po których następuje rok z mniejszą liczbą zgłoszeń patentowych. Model ten zaobserwowano już trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady.

- Długoterminowy wzrost liczby zgłoszeń patentowych to znak, że Polska stale wzmacnia swój sektor badawczo-rozwojowy, a tym samym stopniowo zwiększa swój potencjał innowacyjny - powiedział António Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. - Korzystanie z patentów ma kluczowe znaczenie w kontekście zwiększenia konkurencyjności danego kraju i jego sektora przedsiębiorstw, jest także niezbędnym warunkiem dla tworzenia miejsc pracy. Szeroki zakres technologii, w obszarze których składane są zgłoszenia patentowe z Polski pokazuje, że polska innowacyjność opiera się na solidnych podstawach.

 

 

Liczący ponad 7 000 pracowników Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego sobie około 700 mln mieszkańców. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

Recommended
ABM dofinansuje badania kliniczne w Szpitalu Uniwersyteckim
Trzy badaczki z UJ utworzą własne zespoły dzięki grantom Lider
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj