Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Projekt naukowca z UJ CM otrzyma wsparcie w ramach projektu POLNOR

Projekt naukowca z UJ CM otrzyma wsparcie w ramach projektu POLNOR

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu POLNOR 2019 w ramach programu "Badania stosowane" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie uzyskał projekt opracowany przez dr. hab. Mariusza Korkosza, prof. UJ, kierownika Zakładu Reumatologii i Balneologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

Projekt zatytułowany "The POLish NORwegian research collaboration to increase quality of health care and improve health outcomes of children and adult patients with RHEUMAtological diseases – the POLNOR RHEUMA project" został opracowany w ramach obszaru tematycznego "Welfare, health and care", dzięki któremu dofinansowanie otrzymało jedynie 7 najlepszych projektów.

Projekt POLNOR-RHEUMA ma na celu wprowadzenie do sieci polskich ośrodków reumatologicznych opracowanego w Norwegii programu GoTreatIT, który wg metodologii LEAN umożliwia równoczasowe zbieranie danych niezbędnych do rutynowej opieki reumatologicznej i  wysokiej jakości danych rejestrowych. W ten sposób oszczędzany jest czas, a także, poprzez uniknięcie dwukrotnego wprowadzania danych, obniżane są koszty. Dzięki programowi w trakcie jednej wizyty i jednej sesji wpisywania danych do programu uzyskuje się zarówno archiwizację informacji rutynowo wymaganych do prowadzenia pacjenta w systemie zdrowotnym, jak również dane do analizy (w rejestrze RWE - Real World Evidence). Ponieważ dane zbierane są na każdej wizycie, zwiększa to możliwości oceny przebiegu choroby i leczenia w porównaniu do klasycznych rejestrów, w który dane zbierane są w interwałach 6, 12 lub 24 miesięcznych.

W pierwszym etapie projektu przeprowadzona zostanie adaptacja i implementacja programu do polskich warunków. Wymaga to przystosowań w technologii IT i legislacyjnych, które umożliwią umieszczenie tego programu w środowisku IT sieci informatycznej szpitali i przychodni. W drugim etapie zbierane będą dane w pilotowej grupie ośrodków dla 1-2 jednostek chorobowych. W trzecim etapie zebrane dane będą poddawane wszechstronnej analizie pod kątem rozpoznania, fenotypów (podtypów) choroby oraz metod diagnostycznych. Dodatkowo będą analizowane wskaźniki skuteczności leczenia (clinical-efficacy), koszto-efektywności (cost-effectiveness), dane kwestionariuszowe uzyskane od pacjentów, tzw. Patient’s Reported Outcomes (PROs) pod kątem jakości życia i odpowiedzi na leczenie z wykorzystaniem metod Health Technology Assessment (HTA). Całościowa analiza umożliwi po raz pierwszy wgląd w Real World Evidence w chorobach reumatycznych w Polsce i posłuży do planowanego osiągnięcia poprawy wskaźników zdrowotnych i opieki medycznej nad pacjentami reumatologicznymi.

Całkowita wartość projektu to ponad 7 milionów złotych z dofinansowaniem na poziomie ponad 6,2 mln złotych. Rozpoczęcie trzyletniego projektu zaplanowano na 1 października 2020 r.

O dofinansowanie zabiegało ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów. Ostatecznie w głównym konkursie POLNOR do dofinansowania rekomendowano 38 spośród 74 zgłoszonych projektów, na łączną kwotę 49 745 454 euro.

Głównym celem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Dodatkowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie NCBR.

Recommended
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4
Naukowcy z UJ odkryli żywą skamielinę molekularną
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj