Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Naukowcy przeanalizują, dlaczego jesteśmy odporni na fake newsy

Naukowcy przeanalizują, dlaczego jesteśmy odporni na fake newsy

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wraz z Instytutem Farmakologii PAN, Politechniką Poznańską i Uniwersytetem w Oslo będzie prowadził badania nad mechanizmami i procesami podnoszącymi odporność na fałszywe informacje w cyberprzestrzeni. To jeden z trzech nagrodzonych projektów w rozstrzygniętym właśnie konkursie IdeaLab organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Konkurs IdeaLab został przeprowadzony w oparciu o formułę "sandpit" opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą IdeaLab. Tematem konkursu IdeaLab organizowanego przez NCN jest "Managing Threats". Dotyczy on wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzących niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

Finansowanie w konkursie, w wysokości ponad 5,6 mln zł, przyznano projektowi, którego kierownikiem jest dr Jan Piasecki z Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ CM. Badacze z Polski i Norwegii przyjrzą się rozpowszechnianiu fałszywych informacji, które mogą uniemożliwić konstruktywną, opartą o fakty debatę publiczną dotyczącą istotnych problemów współczesnego świata. Tzw. fake newsy, rozpowszechniane w sieciach społecznościowych, mogą przyczynić się do dyskredytacji demokratycznych instytucji oraz wpływać na wzrost populizmu i ideologicznej radykalizacji. Naukowcy będą chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jednostki i społeczności są na nie odporne. Ta szczególna niepodatność jest nazywana "cyberodpornością".

"Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujemy połączyć kilka różnych perspektyw badawczych: epidemiologię i psychologię, a także filozofię i informatykę. Chcemy stworzyć instrument, który pozwoli nam w wiarygodny sposób oszacować indywidualną i społeczną odporność na fałszywą informację w sieci. Chcemy się również dowiedzieć, w jaki sposób cyberodporność wpływa na zachowanie w sieci i w jaki sposób można ją zwiększyć. Ponadto w naszym projekcie skupiamy się na etycznych problemach związanych z cyberodpornością. Po pierwsze nie wszyscy zawsze zgadzają się, czym jest fałszywa informacja, szczególnie wtedy, gdy dyskutujemy o wartościach etycznych i sprawach politycznych, po drugie nie jest jasne, jak dalece możemy wpływać na autonomię jednostek chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się fake newsów" - czytamy w opisie projektu dr. Jana Piaseckiego.

Liderami dwóch pozostałych projektów będą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Psychologii PAN. Wszystkie zespoły badawcze otrzymają na realizację badań prawie 17,5 mln zł.

Recommended
ABM dofinansuje badania kliniczne w Szpitalu Uniwersyteckim
Trzy badaczki z UJ utworzą własne zespoły dzięki grantom Lider
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj