Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Dr Agata Dziuban laureatką konkursu sieci NORFACE

Dr Agata Dziuban laureatką konkursu sieci NORFACE

Zespół badawczy dr Agaty Dziuban z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazł się wśród nagrodzonych w konkursie organizowanym przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). Projekt Nawigowanie obywatelstwa w europejskich krajobrazach kryminalizacji będzie realizowany z udziałem partnerów z Finlandii, Francji i Niemiec.


W konkursie z zakresu nauk społecznych Democratic governance in a turbulent age o finansowanie mogły się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Konkurs składał się z 2 etapów. W pierwszym należało złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Następnie zakwalifikowane projekty otrzymały zaproszenie do złożenia wniosku pełnego - full proposal.

Jak poinformowało Narodowe Centrum Nauki, które przystąpiło do sieci NORFACE w 2012 roku, w konkursie Democratic governance in a turbulent age zostało złożonych 207 międzynarodowych wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 17,8 miliona euro otrzymało 14 projektów, w tym 4 z Polski: z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Psychologii PAN, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Projekt, w realizację którego zaangażowany będzie zespół dr Agaty Dziuban, bada rozpowszechniające się strategie kryminalizacji polegające na wykorzystaniu prawa karnego, represyjnych metod jego egzekwowania oraz konstruowaniu praktyk społecznych w kategoriach (nie)legalności. Ujmuje on kryminalizację jako zjawisko będące zarówno odpowiedzią na, jak i mechanizmem napędzającym politykę strachu i niepewności dominującą obecnie w regionie Europy. Zwracając uwagę na napięcie wpisane w relację między procesami demokratycznymi a upowszechnianiem się jurydyzacji, projekt pyta o zagrożenia, jakie niesie ze sobą kryminalizacja dla partycypacyjnego charakteru demokracji. Przygląda się on także kryminalizacji jako - paradoksalnie - symptomowi i przyczynie rosnące poczucia niepewności dominującego obecnie w sferze gospodarki, życiu społecznym i polityce.

"Jednym z celów badań jest próba analitycznego ujęcia motywacji, wyzwań i konsekwencji, jakie niesie za sobą kryminalizacja dla wielości aktorów i praktyk kształtujących określone krajobrazy kryminalizacji (crimscapes). Projekt skupia na tych krajobrazach, które odnoszą się do takich zjawisk jak procesy migracyjne, używanie substancji psychoaktywnych, polityki penitencjarne, praca seksualna, surogacja i prawa reprodukcyjne, tożsamość seksualna i płciowa oraz mowa nienawiści. Odwołując się do teoretycznych konceptualizacji obywatelstwa, projekt bada sposoby, na jakie grupy i jednostki nawigują w skryminalizowanych kontekstach, wykorzystując swoją sprawczość, by renegocjować własne prawa, domagać się uznania, politycznej reprezentacji i sprawiedliwszej redystrybucji" - czytamy w opisie badań.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (lider), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Paryż-Saclay i Uniwersytet Helsiński.

Recommended
Program do analizy i wizualizacji wyników badań opracowany na UJ
Program do analizy i wizualizacji wyników badań opracowany na UJ
WPiA UJ osiąga najlepsze efekty w kształceniu prawników w Polsce
WPiA UJ osiąga najlepsze efekty w kształceniu prawników w Polsce
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj