Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Najwięcej grantów dla badaczy z UJ w najnowszych konkurach NCN

Najwięcej grantów dla badaczy z UJ w najnowszych konkurach NCN

Aż 15 projektów naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyło finansowanie w wysokości ponad 43,5 mln złotych w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN). Maestro przeznaczony jest dla doświadczonych uczonych. Z kolei konkurs Sonata Bis skierowany jest do naukowców, którzy chcieliby powołać nowy zespół badawczy.

 

Jak informuje NCN, konkursy Maestro 13 oraz Sonata Bis 11 zostały ogłoszone w czerwcu 2021 roku. W obu złożono łącznie 455 wniosków. Do finansowania zakwalifikowane zostały 93 projekty na łączną kwotę niemal 236 mln złotych.

Maestro to konkurs dla badaczy, którzy mają w dorobku publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych i doświadczenie w kierowaniu projektami wyłonionymi w konkursach krajowych i międzynarodowych. Konkurs ma na celu realizację pionierskich badań, wykraczających poza obecny stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W jego 13. edycji granty otrzymało 3 badaczy z UJ: prof. Bartosz Brożek z Wydziału Prawa i Administracji, prof. Stefan Chłopicki z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) oraz prof. Paweł Moskal z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Dotyczyć one będą odpowiednio ustalenia, jakie zdolności ludzkiego umysłu sprawiły, że możliwy był rozwój prawa (rekonstrukcja historii może dać także odpowiedź na pytania, jakie są możliwe, a jakie niezwykle mało prawdopodobne ścieżki przyszłego rozwoju prawa), scharakteryzowania metabolicznych wyznaczników starczego stanu zapalnego w modelach mysich (w szczególności zbadania mechanizmów i znaczenia przeprogramowania metabolicznego w rozwoju zależnej od wieku dysfunkcji śródbłonka w dużych naczyniach krwionośnych) oraz opracowania nowych metod obrazowania pozytonowej tomografii emisyjnej całego organizmu człowieka, które pozwoliłyby na szybkie i nieinwazyjne diagnozowanie chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych w czasie rzeczywistym.

Sonata Bis to konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu. Skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, którzy chcieliby powołać nowy zespół badawczy. Można w nich otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu. W 11. edycji wyróżniono 12 wniosków z UJ na łączą kwotę niemal 33 mln złotych. Granty otrzymali: dr Renate Rutiku (Wydział Filozoficzny), dr Paweł Strojny (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), dr hab. Agnieszka Rak, prof. UJ (Wydział Biologii), dr Mirosław Książek i dr Jerzy Kotlinowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), dr Marcin Zagórski, dr Dagmara Rozpędzik, dr Mario Rainer Flory i dr Chunshan Lin (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), dr Łukasz Skalniak i dr Dariusz Szczepanik (Wydział Chemii) oraz dr Andrzej Grzesik (Wydział Matematyki i Informatyki).

Listy rankingowe konkursów Maestro 13 i Sonata Bis 11 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Recommended
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji
Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji
Małgorzata Zając w finale 18. edycji konkursu <span lang="en">Julles Allemand Trophy</span>
Małgorzata Zając w finale 18. edycji konkursu Julles Allemand Trophy
Najmłodszy w historii Polski profesor tytularny pracuje w UJ CM
Najmłodszy w historii Polski profesor tytularny pracuje w UJ CM