Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Dr Bartosz Kołoczek laureatem konkursu Uniwersalia 2.2

Dr Bartosz Kołoczek laureatem konkursu Uniwersalia 2.2

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (prawie 243 tys. zł), zrealizowany zostanie projekt naukowca z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest przygotowanie pierwszego polskiego przekładu wszystkich dzieł działającego na dworze cesarzy Teodozjusza i Honoriusza późnoantycznego poety Klaudiusza Klaudiana.

Przedmiotem badań w module Uniwersalia 2.2 mogą być teksty źródłowe lub literackie, nietłumaczone dotąd na język polski, lub manuskrypty albo dzieła wymagające nowych badań translatorskich. Wynikiem badań musi być oryginalne, edytorskie opracowanie tekstu w formie rozbudowanego aparatu krytycznego, a w szczególności filologicznego, bibliograficznego, historycznego czy interpretacyjnego, uzasadniające miejsce dzieła w humanistyce światowej oraz tworzące nową wiedzę na jego temat o znaczeniu międzynarodowym, w tym oryginalny przekład.

W rozstrzygniętym właśnie 10 konkursie złożono 17 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 8 najlepiej ocenionych projektów.

Przedmiotem projektu, którego kierownikiem jest dr Bartosz Kołoczek z Zakładu Historii Bizancjum (Wydział Historyczny UJ) jest przygotowanie pierwszego polskiego przekładu, obejmującego także obszerne monograficzne opracowanie i komentarz, wszystkich zachowanych dzieł ważnego poety Klaudiusza Klaudiana, którego lata jego aktywności twórzej przypadają w okresie od 395 do 404 r.

Wydanie zostanie przygotowane w dwóch tomach obejmujących razem 58 arkuszy wydawniczych tekstu i po okresie dwuletniej karencji zostanie udostępnione w otwartym dostępie w Repozytorium UJ i innych otwartych bazach. Projekt zakłada odbycie kilku kwerend zagranicznych w bibliotekach we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Niemczech, jak również zakup literatury potrzebnej do jego realizacji, która stanie się częścią księgozbioru biblioteki Zakładu Historii Starożytnej i Bizancjum w Instytucie Historii UJ.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

Recommended
Zespół naukowców z synchrotronu SOLARIS opublikował w JACS wyniki przełomowych badań
Zespół naukowców z synchrotronu SOLARIS opublikował w JACS wyniki przełomowych badań
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Młodzi naukowcy z UJ otrzymali granty na badania i zagraniczne staże
Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji
Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji
Małgorzata Zając w finale 18. edycji konkursu <span lang="en">Julles Allemand Trophy</span>
Małgorzata Zając w finale 18. edycji konkursu Julles Allemand Trophy