Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Otwarcie Krakowskiego Salonu Maturzystów

Otwarcie Krakowskiego Salonu Maturzystów

Jak przygotować się do matury, aby osiągnąć najlepszy wynik? Co i gdzie studiować? Małopolscy maturzyści dowiedzą się tego podczas Krakowskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2019, który 5 września rozpoczął się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prezentacje ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na temat matury 2020, spotkania z przedstawicielami uczelni, prezentacje dotyczące studiów za granicą to najważniejsze elementy programu 13. edycji największej w Polsce kampanii edukacyjno-informacyjnej, która co roku we wrześniu odbywa się w największych ośrodkach akademickich naszego kraju. W każdej edycji biorą udział tysiące uczniów ostatnich klas liceów i techników, nauczycieli i doradców zawodowych oraz rodziców.

W otwarciu salonu uczestniczyli przedstawiciele władz UJ – prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. dydaktyki Armen Edigarian, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki i Lech Gawryłow - dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Jak powiedział Waldemar Siwiński, pomysłodawca Salonu Maturzystów i prezes współorganizującej wydarzenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy - salon to miejsce, gdzie matura „spotyka się” ze studiami: maturzyści mogą porozmawiać z przedstawicielami uczelni z całego kraju, poznać ofertę szkół wyższych, nowe kierunki, warunki studiowania, perspektywy zatrudnienia. Celem imprezy jest pomoc przyszłorocznym maturzystom w dobrym wyborze studiów i przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. Fundacja przygotowała wykaz wszystkich kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja wraz zestawieniem wymagań stawianym kandydatom przez uczelnie.

– To szczególny moment, w którym podejmujecie decyzję o swoim życiu. Oferta, która została dla Was przygotowana jest niezwykle atrakcyjna. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie i rozmowy, które odbędziecie, pozwolą wybrać najwłaściwszą drogę życia – mówił, zwracając się do młodzieży, prof. Jacek Popiel.

W podobnym tonie wypowiadał się gość specjalny wydarzenia – Jarosław Gowin, który podkreślał, że wybór przed którym stoją przyszłoroczni maturzyści jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu, która będzie rzutowała na dalszą karierę zawodową.

- Większość z nas, dorosłych, udziela Wam pragmatycznych rad, abyście wybrali kierunek, po którym można znaleźć dobrze płatną pracę. Moja rada jest, żebyście poszli za głosem własnych zainteresowań. Nie dajcie się zwieść z drogi, którą wyznacza Wasza pasja. Ci z Was, którzy mają zainteresowania szerokie lub jeszcze niesprecyzowane niech sięgną po radę, którą można uzyskać właśnie podczas Salonu Maturzystów – mówił wicepremier, który zaznaczył, że pomocne w wyborze studiów mogą być także oferowane przez ministerstwo narzędzia – ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych ELA i portal studia.gov.pl.

- Wielu absolwentów zadaje sobie pytanie, czy warto zdawać maturę - mówił Lech Gawryłow, dyrektor OKE.  - Przystąpienie do egzaminu maturalnego daje możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności. Osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności zostaje obiektywnie oceniony przez zewnętrznych egzaminatorów. Uzyskanie świadectwa dojrzałości jest jednocześnie dowodem, że maturzysta posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które mają swoje odniesienie do Europejskich Ram Kwalifikacji i tym samym do kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej.  Z pewnością warto osiągnąć wysoki wynik egzaminu, bo to zwiększa szanse kształcenia się na wybranym kierunku studiów zarówno w kraju, jak i za granicą oraz otrzymanie dyplomu, który umożliwi pracę w zawodzie, który chce się wykonywać.

Organizatorzy zapraszają na Krakowski Salon Maturzystów także jutro - 6 września w godzinach 8.30-15. Wstęp jest wolny, obowiązują zapisy na spotkania programowe na stronie www.salonmaturzystow.pl. Uczniowie, którzy wypełnią Ankietę Maturzysty, otrzymają bezpłatnie „Informator dla Maturzystów 2020”, zawierający ofertę kształcenia i zasady przyjęć na wszystkie polskie uczelnie.

Photogallery
Recommended
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Szpital Uniwersytecki rozwija współpracę z firmą Olympus
Wizyta prof. Massimo Leone na Uniwersytecie Jagiellońskim
XIII ogólnopolska konferencja "Kontrowersje w pediatrii"

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj