Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Fizycy z całej Polski spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Fizycy z całej Polski spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

13 września w auli Auditorium Maximum UJ zainaugurowano 45. Zjazd Fizyków Polskich, który przez najbliższe 5 dni odbywać będzie się w murach UJ i AGH. Spotkanie to otwiera obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego, którego jubileusz świętowany będzie w przyszłym roku.

Spotkania fizyków polskich zapoczątkował Zjazd Założycielski Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), który odbył się w 1920 roku w Warszawie. Jak poprzednie kongresy Zjazd w Krakowie będzie okazją spotkania naukowców z różnych gałęzi fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli fizyki, przedstawicieli przemysłu i instytucji finansujących badania naukowe i ich wdrożenia, studentów, uczniów i amatorów - pasjonatów fizyki.

Sesje konferencyjne pokryją szeroką tematykę badawczą, m.in. fizyki jądrowej, grawitacji, kosmologii i astrofizyki czy nanofizyki. Uczestnikami Zjazdu będzie dwóch laureatów Nagrody Nobla - Frank Wilczek i Dan Shechtman.

Nie zabraknie również dyskusji na temat zastosowania fizyki w życiu codziennym, szczególnym elementem sesji „Fizyka - Przemysł - Innowacje” będzie panel „Innowacje technologiczne w mieście XXI wieku”, gdzie zaprezentowane zostaną niektóre aplikacje nowoczesnych technologii w Krakowie.

W otwarciu zjazdu udział wzięli m. in. rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk, dyrektor generalny MNiSW Anna Budzanowska oraz prezes PTF prof. Leszek Sirko. Obrady otworzył prof. Józef Spałek, przewodniczący Komitetu Programowego Zjazdu.

Inauguracja zjazdu był okazją do wręczenia nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2019.

Medal Mariana Smoluchowskiego został przyznany prof. Józefowi Spałkowi (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ) za wybitny wkład do teorii układów silnie skorelowanych elektronów oraz rozwoju fizyki fazy skondensowanej w Polsce.

Laureatem wspólnej nagrody PTF i Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego - Nagrody Mariana Smoluchowskiego - Emila Warburga został prof. Peter Hänggi z Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Augsburgu.

Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. Adam Miranowicz (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) za opracowanie nowych teoretycznych i doświadczalnych metod generacji, kontroli i detekcji stanów kwantowych pojedynczych fotonów.

Kapituła Nagród Naukowych PTF postanowiła również jednogłośnie przyznać wyróżnienie prof. Tadeuszowi Domańskiemu (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie) za zbadanie stabilności topologicznej fazy nadprzewodzącej oraz kwazicząstek Majorany w łańcuchach magnetycznych i strukturach hybrydowych z kropkami kwantowymi.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Maciej Klein (Wydział Fizyki Technicznej i Materii Stosowanej Politechniki Gdańskiej) za rozprawę pt. „Magnetic field effects in dye-sentisized and organic solar cells”.

Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Mateusz Mazelanik (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) za pracę pt.: „Interferometryczny procesor fal spinowych z odwracalnym interfejsem optycznym” (pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego z Zakładu Optyki IFD UW).

Wyróżnienia za pracę magisterską otrzymali: mgr Joanna Drabik (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), mgr Karolina Trejgis (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) i mgr Mikhail Padniuk (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ).

Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał prof. Grzegorz Karwasz (Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) za długoletnią, wyróżniająca się działalność popularnonaukową, skalę prowadzonych działań, a zwłaszcza ich różnorodność oraz bezpośredni wkład w prowadzone działania.

Nagrodę Specjalną PTF za 2019 r. otrzymał prof. Piotr Kossacki za zasługi w promowaniu młodych talentów fizycznych, w szczególności za wieloletnie przewodniczenie Komitetowi Głównemu Olimpiady Fizycznej.

Wręczone zostały także Nagrody PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli, które otrzymali: mgr Zuzanna Suwald (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie), dr Adam Ogaza (Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie), dr inż. Dariusz Krzyżański (nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi).

W ramach tegorocznego kongresu zaplanowano dzień otwarty dla wszystkich mieszkańców Krakowa, który odbędzie się w niedzielę, 15 września. Chętni będą mogli posłuchać wykładów: prof. Łukasza Turskiego „O prawach podobieństwa i symetrii w przyrodzie” oraz ks. prof. Michała Hellera „Czy fizyka jest nauką o materii?”.

Chcących doznać doświadczeń materialnych organizatorzy zapraszają na pokaz fizyczny dr. Marka Gołąba „Theatrum Experimentorum Physicorum”, w którym zaprezentowane zostaną doświadczenia związane z ruchem obrotowym bryły sztywnej, powietrzem i próżnią oraz z wykorzystaniem składników skroplonego powietrza.

Dzień otwarty uświetni widowisko muzyczne z muzyką i wykonaniem Józefa Skrzeka i narracją filmową Jerzego Grębosza „Na styku dwóch nieskończoności”. Widowisko to przedstawi artystyczną wizję historii naszego wszechświata, poczynając od osobliwości tuż przed Wielkim Wybuchem (Bubble Universe), poprzez Wielki Wybuch, wytworzenie pierwiastków wodoru, powstanie gwiazd i nukleosyntezy jądrowej aż do jąder żelaza, wybuchu supernowej umożliwiającej powstanie pierwiastków cięższych od żelaza, aż do możliwego końca naszego wszechświata.

Photogallery
Recommended
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Szpital Uniwersytecki rozwija współpracę z firmą Olympus
Wizyta prof. Massimo Leone na Uniwersytecie Jagiellońskim
XIII ogólnopolska konferencja "Kontrowersje w pediatrii"

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj