Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Konferencja „Perspectives in Medical Biotechnology"

Konferencja „Perspectives in Medical Biotechnology"

W dniach 22-23 maja, w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, we współpracy z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki, krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także z Międzynarodowym Laboratorium Stowarzyszonym LIA (Laboratoire International Associé).

Otwierając konferencję, zgromadzonych gości i uczestników, blisko 140 naukowców i studentów z Polski i zagranicy, powitali prof. Andrzej Borowski, wiceprezes PAU, prof. Wiesław Pawlik – dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU, prof. Piotr Laidler – prorektor UJ ds. Collegium Medicum, prof. Zbigniew Madeja - dziekan WBBiB UJ. Konferencję patronatem objął rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Prof. Józef Dulak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej, przedstawiając powody organizacji konferencji,  odczytał list skierowany przez prof. Aleksandra Koja, członka komitetu honorowego. Prof. Koj nawiązał w nim do badań prowadzonych od 10 lat w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, w tym także w ramach Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego LIA, utworzonego w maju 2013 roku przez UJ oraz CNRS z Francji, jako ukoronowanie wieloletniej współpracy Zakładu oraz Centre de Moleculaire Biophysique CNRS w Orleanie.  

W trakcie konferencji przedstawione zostały osiągnięcia  biotechnologii medycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie. Wśród  25 prelegentów, znaleźli się badacze z USA, RPA, Włoch, Francji, Irlandii, Finlandii, oraz innych ośrodków akademickich z Polski. Sprawny przebieg konferencji był moderowany przez prowadzących sesje, którymi byli młodzi badacze i doktoranci z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ.

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie www.biomed2015.pl

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, w ramach grantu KNOW – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący, uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo przyznało również dofinansowanie poprzez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki. Fundusze pochodziły także od władz Krakowa, z firm Eppendorf oraz Celllab, a także Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Polska Akademia Umiejętności udostępniła swoja siedzibę i wsparcie organizacyjne.

Tekst opracowała: Joanna Uchto

Photogallery
Recommended
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim