Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Konferencja „Perspectives in Medical Biotechnology"

Konferencja „Perspectives in Medical Biotechnology"

W dniach 22-23 maja, w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, we współpracy z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki, krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także z Międzynarodowym Laboratorium Stowarzyszonym LIA (Laboratoire International Associé).

Otwierając konferencję, zgromadzonych gości i uczestników, blisko 140 naukowców i studentów z Polski i zagranicy, powitali prof. Andrzej Borowski, wiceprezes PAU, prof. Wiesław Pawlik – dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU, prof. Piotr Laidler – prorektor UJ ds. Collegium Medicum, prof. Zbigniew Madeja - dziekan WBBiB UJ. Konferencję patronatem objął rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Prof. Józef Dulak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej, przedstawiając powody organizacji konferencji,  odczytał list skierowany przez prof. Aleksandra Koja, członka komitetu honorowego. Prof. Koj nawiązał w nim do badań prowadzonych od 10 lat w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, w tym także w ramach Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego LIA, utworzonego w maju 2013 roku przez UJ oraz CNRS z Francji, jako ukoronowanie wieloletniej współpracy Zakładu oraz Centre de Moleculaire Biophysique CNRS w Orleanie.  

W trakcie konferencji przedstawione zostały osiągnięcia  biotechnologii medycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie. Wśród  25 prelegentów, znaleźli się badacze z USA, RPA, Włoch, Francji, Irlandii, Finlandii, oraz innych ośrodków akademickich z Polski. Sprawny przebieg konferencji był moderowany przez prowadzących sesje, którymi byli młodzi badacze i doktoranci z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ.

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie www.biomed2015.pl

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, w ramach grantu KNOW – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący, uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo przyznało również dofinansowanie poprzez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki. Fundusze pochodziły także od władz Krakowa, z firm Eppendorf oraz Celllab, a także Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Polska Akademia Umiejętności udostępniła swoja siedzibę i wsparcie organizacyjne.

Tekst opracowała: Joanna Uchto

Photogallery
Recommended
Świat w dobie COVID-u. Druga debata w ramach Areopagu Uniwersytetów
Świat w dobie COVID-u. Druga debata w ramach Areopagu Uniwersytetów
Otwarcie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach z udziałem przedstawicieli UJ
Otwarcie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach z udziałem przedstawicieli UJ
Uniwersytet Jagielloński w projekcie TALENT
Uniwersytet Jagielloński w projekcie TALENT
"Solidarność jest jeszcze przed nami". Jubileuszowe Dni Tischnerowskie
"Solidarność jest jeszcze przed nami". Jubileuszowe Dni Tischnerowskie