Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]

Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]

Z udziałem władz rektorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanclerz i kwestor UJ oraz Marty Doleżal, emerytowanej profesor UJ, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Funduszu Stypendialnego Ad Polonos oraz Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków. W Librarii Collegium Maius uhonorowano łącznie 40 studentów - potomków Polaków, którzy zostali zesłani na Syberię, a także finalistów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad.

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał jesienią 2016 roku z inicjatywy i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o jej śp. mężu - prof. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem kresowych. Jego celem jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, którzy legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji. Jest ono przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

- Stypendium Ad Polonos jest związane z patriotyzmem i utrzymywaniem polskości przez waszych przodków. Jesteście potomkami rodzin, które z różnych przyczyn, nieraz bardzo traumatycznych, znalazły się na obczyźnie. Świadectwem etosu polskości, który przetrwał w waszych rodzinach, jest fakt, że wykształceni dotąd w innym języku i innych środowiskach narodowych przyjechaliście na studia do Krakowa, by tu pogłębiać więź z ojczyzną przodków w tym szerokim znaczeniu - nie tylko wiedzy zawodowej, ale także kultury, tradycji i obyczajów - mówiła prof. Marta Doleżal.

W roku akademickim 2018/2019 stypendia Ad Polonos przyznano 12 studentom. Dziś dyplomy odebrali: Valeriya Antonuyk, Yuliya Kreta i Hanna Martynenko z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Lizaveta Fiadosava, Kristina Lisitsyna i Ilona Poseliuzhna z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Iryna Tsykra i Mariya Valentynska z Wydziału Filologicznego; Olga Novokrechshenova z Wydziału Historycznego; Hlib Kavatsiuk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Nikolay Sheshko z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Mariana Shumliakivska z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Podczas czwartkowej uroczystości uhonorowano również 28 laureatów Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków. Stypendia te są przyznawane studentom I roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej lub byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji brali udział. Lista stypendystów dostępna jest TUTAJ.

Photogallery
Recommended
W Auditorium Maximum zainaugurowano nowy rok akademicki
Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ
Przyznano Nagrody Znaku i Hestii 2019
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj