Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Franciszka Szafrańca

Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Franciszka Szafrańca

Profesor Szafraniec uzyskał stopień doktora w roku 1968 na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy pt. "Pewna lokalizacja funkcji uwikłanych i jej zastosowania". Warto podkreślić, że profesor związany jest z naszą uczelnią nieprzerwanie od momentu podjęcia studiów matematycznych w roku 1957.

Profesor Franciszek Szafraniec uzyskał stopień doktora habilitowanego w roku 1971, a tytuł naukowy profesora w roku 1980. W latach 1979-80 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki i Fizyki UJ, a w latach 1980-81 dziekana tego wydziału. w latach 1982-85 był przewodniczącym Rady Instytutu Informatyki UJ, a w latach 1985-88 był opiekunem Katedry Informatyki na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ.

14 marca w auli Collegium Maius UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, zwołane z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu profesora Franciszka Szafrańca. Spotkanie prowadził dziekan WMiI UJ prof. Włodzimierz Zwonek, a uroczystość zgromadziła rodzinę, przyjaciół i współpracowników profesora.

Profesor Szafraniec otrzymał dyplom odnowienia doktoratu, w którym podkreślone zostały jego zasługi i osiągnięcia, m.in.: istotny wkład w rozwój teorii operatorów i analizy funkcjonalnej oraz prowadzenie pionierskich badan naukowych w zakresie teorii dylatacji i rozszerzeń operatorów w przestrzeniach Hilberta, w tym współtworzenie podwalin teorii nieograniczonych operatorów subnormalnych i ich zastosowań w innych gałęziach matematyki i fizyki teoretycznej.

Prof. Jan Stochel w wygłoszonej laudacji powiedział, że prof. Szafraniec połączył w bardzo udany sposób trzy obszary działalności uniwersyteckiej: naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Jego dorobek naukowy jest imponujący i obejmuje ponad 130 prac opublikowanych w czasopismach matematycznych i fizycznych o zasięgu międzynarodowym. Według bazy MathSciNet jego prace były cytowane ponad 700 razy przez blisko 240 autorów. Laudator podkreślił, że do trwałych zasług prof. Szafrańca należy utworzenie w 1979 roku Zakładu, który w 1999 roku przekształcił się w Katedrę Analizy Funkcjonalnej w Instytucie Matematyki UJ. Od momentu powstania do roku 2010 był on kierownikiem tej jednostki.

Aktywność naukowa prof. Szafrańca po przejściu na emeryturę w roku 2014 jest nadal wysoka. Od tego czasu ukazało się dziesięć artykułów naukowych dotyczących różnorodnej tematyki, niekiedy wyraźnie wykraczającej poza jego dotychczasowe zainteresowania badawcze. Świadczy to o jego nieustannej potrzebie poszukiwania nowych wyzwań nie tylko w czystej nauce, ale również w przyległych obszarach.

Badania naukowe prof. Szafrańca były wielokrotnie nagradzane. W 1971 roku otrzymał nagrodę sekretarza naukowego PAN. W 1973 roku uzyskał nagrodę Wacława Sierpińskiego PTM, a w latach 1990 and 1999 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2005 otrzymał Nagrodę Rektora UJ "Laur Jagielloński". W roku 2014 otrzymał prestiżową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. W 1983 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim, a w roku 2000 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z kolei w roku 2010 otrzymał odznakę "Honoris Gratia" nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Odznaka ta była dowodem uznania nie tylko dla jego osiągnięć naukowych, ale również działań na rzecz rozwijania zamiłowania do matematyki wśród młodzieży.

Photogallery
Recommended
Rozpoczął się 657. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Uniwersytet dziękuje emerytowanym profesorom
W 80. rocznicę Sonderaktion Krakau

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj