Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ

Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ

Umacnianie nauki polskiej na arenie międzynarodowej, rozwój badań nad wirusami, osiągnięcia w zakresie immunoterapii, zaangażowanie w debatę nad wykorzystaniem komórek macierzystych i wkład w promocję Uniwersytetu Jagiellońskiego na świecie – to zaledwie kilka z osiągnięć prof. sir Leszka Borysiewicza, które zaowocowały przyznaniem mu tytułu doktora honoris causa UJ. Wręczenie dyplomu odbyło się 10 kwietnia 2019 w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ.

Uroczystość otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak, przybliżając zebranym historię i tradycje związane z nadawaniem tytułu doktora honoris causa na UJ. Następnie prof. Maciej Siedlar, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UJ CM, wygłosił laudację, w której podsumował najważniejsze dokonania prof. Borysiewicza.

– Prof. sir Leszek Borysiewicz zawsze podkreślał znaczenie rozwoju badań podstawowych w kontekście ich przydatności dla dobra ogółu społeczeństwa, niezależnie od dzielących obywateli granic oraz ich statusu społecznego. Pomimo osiągnięcia pozycji jednego z najwybitniejszych brytyjskich naukowców, prof. sir Leszek Borysiewicz podkreśla swoje polskie korzenie i aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki. Prowadził m. in. wykłady dla Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, a w 2013 roku odwiedził Uniwersytet w Krakowie, omawiając kwestie zarządzania w uczelniach wyższych. Za swoje zasługi na polu wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej odznaczony został przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego Honorową Odznaką Bene Merito – powiedział laudator. – Przedstawiając kandydaturę pana profesora do najwyższej godności Uniwersytetu Jagiellońskiego jestem przekonany, że będzie ona wyrazem uznania dla wybitnego naukowca, lekarza i organizatora życia naukowego, który wniósł znaczny wkład w promocję Polski i Uniwersytetu na forum międzynarodowym.

Po odczytaniu łacińskiego tekstu dyplomu przez dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Macieja Małeckiego i wręczeniu dyplomu przez rektora UJ głos zabrał sam uhonorowany. Podkreślił, że otrzymanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego napełnia go wielką dumą. Jak zaznaczył, krakowska uczelnia mocno odcisnęła się w jego pamięci już podczas jego pierwszej wizyty w Polsce w 1983, gdy poznał na konferencji późniejszego rektora UJ prof. Aleksandra Koja oraz grupę studentów medycyny. Nawiązał również do wieloletniej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Cambridge. – Najstarsze uczelnie w Europie mają dwie cechy wspólne. Jedną z nich jest kierowanie się zasadami wolności akademickiej, a drugą – stopniowa ewolucja, przekształcanie się i rozwijanie, by sprostać wymaganiom otaczającej je rzeczywistości. Uniwersytety dają społeczeństwu korzyści, które są nie do przecenienia, dlatego ważne jest, by kultywować wszystkie dziedziny nauki, a nie jedynie te opłacalne. Wolność myśli i działania to podstawy wolności akademickiej, a wolność akademicka to coś, o co warto walczyć – mówił prof. Borysiewicz.

– Dziękuję prof. sir Leszkowi Borysiewiczowi za te słowa. Są one szczególnie ważne w Polsce w obecnych czasach, kiedy zastanawiamy się nad reformami i przyszłością polskiej nauki – powiedział prof. Wojciech Nowak, zamykając uroczyste posiedzenie Senatu UJ.

Jak czytamy w treści uchwały Senatu UJ w sprawie nadania doktoratu honoris causa prof. Borysiewiczowi, „nadanie najwyższej godności honorowej Uniwersytetu Jagiellońskiego wnioskowane jest w szczególności za: zasługi na polu wzmacniania pozycji nauki polskiej na arenie międzynarodowej; wkład w rozwój badań nad immunologicznym podłożem zakażeń wirusowych oraz nowotworów złośliwych indukowanych wirusami; osiągnięcia w zakresie immunoterapii, a w szczególności opracowanie szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego; podjęcie dyskusji nad aspektami etycznymi badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, jak również eksperymentów z użyciem zarodków oraz metod klonowania; a także wkład w promocję osiągnięć Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Cambridge a Uniwersytetem Jagiellońskim”.

Prof. sir Leszek Borysiewicz urodził się w 1951 roku w Cardiff jako syn polskich emigrantów. Po ukończeniu szkoły podjął studia medyczne w Welsh National School of Medicine. Uzyskawszy stypendium MRC Clinical Training Fellowship, rozpoczął pracę naukową w Royal Postgraduate Medical School w Londynie, zajmując się aktywnie także dydaktyką. Jest autorem i współautorem 128 publikacji, w większości dotyczących immunologii i wirusologii, jego indeks Hirscha wynosi 44, a liczba cytowań – ponad 6200. Prof. sir Leszek Borysiewicz przynależy do kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. The Royal Society i Cancer Research UK. Został również wyróżniony rozlicznymi nagrodami – obok Orderu Imperium Brytyjskiego, nadanego mu w 2001 roku przez Królową Elżbietę II w uznaniu pionierskich zasług w dziedzinie szczepionek, otrzymał również m.in. medale Royal Society of Medicine Jephcott Gold Medal i Royal College of Physicians Moxon Trust Medal.

Download files
pdf
Publikacja okolicznościowa (w języku polskim i angielskim)
Video gallery
Photogallery
Recommended
W Auditorium Maximum zainaugurowano nowy rok akademicki
Przyznano Nagrody Znaku i Hestii 2019
Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj