Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Absolwenci krakowskiej weterynarii odebrali dyplomy dwóch uczelni

Absolwenci krakowskiej weterynarii odebrali dyplomy dwóch uczelni

W ubiegłą sobotę w auli Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyło się uroczyste absolutorium weterynarii rocznika 2016-2022. Studia prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej (UCMW) - wspólną jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego. Tegoroczne absolutorium 5. rocznika przypada w roku jubileuszowym 10-lecia działalności UCMW.

Jak powiedział rektor UJ prof. Jacek Popiel, sobotnia uroczystość stanowiła doskonałą okazję do refleksji i podsumowań. Jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria prowadzone są przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie od 10 lat. Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego krakowskiej weterynarii miała miejsce 4 października 2012 roku, a pierwsze, i tym samym historyczne, absolutorium odbyło się 27 marca 2018 roku.

- Najnowsza historia krakowskich studiów weterynaryjnych jest stosunkowo krótka i wynosi 10 lat. Ale już w 2010 roku Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego powołano do istnienia Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, czyli międzyuczelnianą, interdyscyplinarną jednostkę o charakterze dydaktycznym, badawczym, usługowym i szkoleniowym, prowadzącą działalność w zakresie nauk weterynaryjnych, medycznych, biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych. Dziś po 12 latach możemy powiedzieć, że wspólna decyzja dwóch uniwersytetów była słuszna, bowiem krakowska weterynaria stała się jednych z najbardziej wiodących ośrodków naukowych - powiedział prof. Jacek Popiel.

W październiku 2016 roku studia na kierunku weterynaria rozpoczęło 68 osób. Do sobotniego absolutorium dotarły 62 osoby. Ukończenia studiów pogratulował im dyrektor UCMW dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK. Przypomniał, że w Krakowie tradycje weterynarii są bogate, bo sięgają początku XIX wieku, a tegoroczni absolwenci mają szczęście być sukcesorami tej tradycji i zapisać się w historii nauczania weterynarii pod Wawelem.

- Nasi nowi lekarze weterynarii oprócz wyróżniających się wyników w nauce znajdowali czas na realizację różnorakich pasji i zainteresowań zawodowych i pozazawodowych. Już w trakcie studiów, mając na uwadze rozwój zawodowy, czynnie brali udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych poza macierzystą uczelnią. Z uznaniem to podkreślam, bo studia weterynaryjne, jak wiemy, nie są łatwe i wymagają dużego nakładu pracy własnej. Zawód lekarza weterynarii jest zawodem szlachetnym, choć niełatwym. Lekarz weterynarii nie tylko leczy zwierzęta, ale poprzez sprawowanie nadzoru nad ich zdrowotnością oraz całym łańcuchem żywnościowym odgrywa ważną rolę w ochronie zdrowia publicznego według starej maksymy "Sanitas animalium pro salute homini" - powiedział dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK.

Sobotnia uroczystość była również okazją do wręczenia nagród za osiągnięcia naukowe i organizacyjne absolwentom weterynarii. Z kolei wykład absolutoryjny "Lekarz weterynarii, jako zawód zaufania publicznego realizujący nakreśloną przez ustawodawcę ochronę weterynaryjną zwierząt" wygłosił dr hab. Piotr Listos, prof. UP w Lublinie.

Photogallery
Recommended
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury
UJ wyróżnił doktoratem honorowym wybitnego badacza z Harvardu
UJ wyróżnił doktoratem honorowym wybitnego badacza z Harvardu