Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego

Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki - wybitny uczony i ceniony lekarz, znakomity geriatra i hipertensjolog, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe oraz badania dotyczące opieki nad osobami starszymi - został odznaczony srebrnym medalem "Plus ratio quam vis". Uroczystość wręczenia tego wysokiego odznaczenia uniwersyteckiego odbyła się 29 czerwca w auli Collegium Novum UJ.

"Profesor Tomasz Grodzicki otrzymuje medal w uznaniu za wyjątkową służbę dla uczelni oraz wieloletnią pracę na rzecz idei kształcenia przez całe życie i pozytywnego starzenia się, wspieranie działalności Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego niemal od początku jego istnienia, wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz seniorów i wychowanie kilku pokoleń lekarzy geriatrów, wzorową realizację społecznej misji uniwersytetu polegającą na propagowaniu ustawicznego zdobywania wiedzy wśród osób starszych" - czytamy w uzasadnieniu wniosku przyznania tego ważnego wyróżnienia.

- Jestem głęboko przekonana, że wręczany dziś srebrny medal "Plus ratio quam" vis trafia do właściwej osoby, wybitnego uczonego i lekarza realizującego tę uniwersalną maksymę w głęboko humanistyczny sposób - mówiła prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, wygłaszając laudację.

Profesor Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM oraz ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od roku 2016 jest prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. Wcześniej pełnił na uczelni rolę prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego (2005-2008) oraz dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016).

Zainteresowania i działalność naukowa prof. Grodzickiego skupia się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geriatrii. Jest współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia geriatrii, kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych (POLSENIOR-1 i POLSENIOR-2), a także stulatków (POL-STU). W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce w latach 2005-2013. W ostatnim okresie zajmował się możliwościami rozpoznawania oraz leczenia zespołu frailty oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych.

Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Tomasza Grodzickiego jest opieka nad chorymi z chorobami rzadkimi. W roku 2010 był organizatorem European Conference on Rare Diseases - ERCD w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "Matio".

W latach 2002‐2014 sprawował funkcję konsultanta krajowego ds. geriatrii, w latach 2006‐2008 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a od 2013 do 2016 członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, PAU im. Tadeusza Browicza czy nagrody zespołowej Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie Uniwersytetów III Wieku (2014). W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jest też honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

W październiku 2019 roku odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w kwietniu 2021 roku Nagrodę im. prof. Andrzeja Steciwko za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia i projekty epidemiologiczne oraz badania odnoszące się do organizacji opieki nad osobami starszymi. Z kolei w październiku 2021 roku otrzymał Medal Gloria Medicinae przyznawany corocznie przez Polskie Towarzystwo Lekarskie 10 wybitnym przedstawicielom polskiego środowiska lekarskiego.

Photogallery
Recommended
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]