Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego.
651. rocznica założenia uczelni

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego.<br/> 651. rocznica założenia uczelni

12 maja 1364 roku Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny krakowskiego Studium Generale. To wydarzenie obchodzone jest współcześnie jako Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do tradycji  uniwersyteckiej wpisało się składanie w tym dniu hołdu Fundatorom naszej uczelni, do którego grona należą, oprócz ostatniego króla Piasta, piętnastowieczni odnowiciele wszechnicy – królowa Jadwiga i król Władysław Jagiełło. Zatem i dzisiaj, wzorem  ubiegłych lat, Władze UJ  złożyły  kwiaty na królewskich sarkofagach w Katedrze Wawelskiej.

Główna uroczystość  Święta Uniwersytetu miała miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego najwyższe uniwersyteckie honory odebrali profesor Anthony Giddens oraz prof. Jerzy Wyrozumski.

W otwierającym uroczystość przemówieniu, rektor UJ prof. Wojciech Nowak zacytował słowa Leonarda da Vinci – „mądrość jest córką doświadczenia". Takiej mądrości w dniu święta życzył Uniwersytetowi i wszystkim, którym dobro uczelni leży na sercu.

Za wniesienie istotnego wkładu w zdefiniowanie kluczowych wyzwań i proble­mów rozwojowych współczesnego świata związanych z funkcjonowaniem demokratycznych instytucji politycznych, z przemianami gospodarczymi i społecznymi, z konsekwencjami zmian klimatycznych oraz w formułowa­nie propozycji ich rozwiązania, Senat UJ nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Anthony'emu Giddensowi.

Anthony Giddens jest uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych socjologów i teoretyków nauk społecznych.  Jego dorobek obejmuje 40 książek tłumaczonych na kilkadziesiąt języków i ponad 200 artykułów. W swej pracy podejmował większość tematów dyskutowanych w socjologii i jest najczęściej cytowanym współczesnym autorem w naukach społecznych. Jest twórcą teorii strukturacji. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Cambridge, Londynie oraz Leicester. W latach 1996–2003 był dyrektorem London School of Economics.

Laudację na cześć brytyjskiego socjologa wygłosił prof. Piotr Sztompka. Przemawiając prof. Giddens zastanawiał się nad pozycją uniwersytetu we współczesnym, zdecentralizowanym i płynnym świecie. Podkreślał, że fundamentalna rola uczelni musi być utrzymana, ale jej charakter zmienia się, głownie dzięki nowoczesnym technologiom. Obecnie nikogo nie dziwi możliwość uczestnictwa w darmowych seminariach prowadzonych przez czołowych naukowców i ekspertów online, czy fakt, ze przełomowe odkrycia są owocem globalnych interakcji naukowców z różnych ośrodków rozsianych po całym świecie.

Drugim z bohaterów uroczystości był prof. Jerzy Wyrozumski, któremu został wręczony złoty medal „Plus ratio quam vis".

Postać wybitnego historyka mediewisty, znawcy dziejów Krakowa i sekretarza generalnego PAU przybliżył w laudacji dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ.

Jerzy Wyrozumski całą drogę naukową związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym studia rozpoczął w 1950. Na jego dorobek naukowy składają się dzieła poświęcone historii społecznej i gospodarczej Polski, a także książki dotyczące historii politycznej. profesor pełnił na UJ ważne funkcje administracyjne - był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1981 – 87) i prorektorem (1987-90). Z roku 1988 pochodzi sławne zdjęcie, którego historię przypomniał prof. Stopka. Zdjęcie zrobiono w trakcie strajku studenckiego. Widać na nim prorektora UJ prof. Wyrozumskiego pertraktującego z milicjantami szykującymi się do rozbicia protestu. Fotografia podpisana przez nieznaną osobę „Plus ratio quam vis" była kolportowana wśród mieszkańców miasta i zyskała wielką popularność. Znaczenie słów dewizy UJ rozwinął w swoim przemówieniu uhonorowany medalem prof. Wyrozumski.

Video gallery

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

Photogallery
Recommended
Śniadanie profesorskie w rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej
Śniadanie profesorskie w rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej
Srebrny medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Srebrny medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Tomasza Grodzickiego
Zasłużeni  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Zasłużeni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Rett Ludwikowski i prof. Walter Rechberger
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury
Jubileusz znamienitego teoretyka i historyka literatury